Östersjön ett säkrare hav

Östersjön blev på torsdagen ett säkrare hav när den operativa fasen av sjöövervakningssamarbetet mellan Danmark, Estland, Finland, Litauen, Sverige och Tyskland inleddes.– Vi har kommit fantastiskt långt med bara ett års förberedelsearbete – nu börjar det operativa samarbetet, säger flottiljamiral Odd Werin, ställföreträdande chef för Marintaktiska staben.

Samarbetet kallas Sea Surveillance Co-operation Baltic Sea, förkortat SUCBAS. Syftet är att skapa en gemensam sjölägesbild i Östersjöregionen genom att deltagande nationer delar med sig av den egna informationen. Det gör det möjligt att snabbare kunna upptäcka potentiella hot och undvika incidenter som kan hota den generella säkerheten till sjöss.

Den första fasen som inleddes den 2 april innebär att deltagarna byter information om olika mål via telefon, telefax eller e-post. Arbetet med att ta fram ett digitalt system för informationsutbytet pågår.
– Förhoppningsvis kan vi fortsätta att hålla en hög takt i utvecklingen av projektet, säger Odd Werin.