Operation Falken

Den svenska utlandsstyrkan har understött afghanska säkerhetsstyrkor under Operation Shaheen, vilket betyder falk på dari. Operationen är en av de största som har genomförts av svenska ISAF-förband. Afghanska säkerhetsstyrkor arresterade 13 personer under operationen varav tre nu är släppta. De gripna är misstänkta för inblandning i attacker mot afghanska myndigheter och terror av lokalbefolkning i ett område i de nordvästra delarna av provinsen Sar-e Pol.

Under operation Falken användes för första gången i Afghanistan personterrängbil RG32 Galten, närmast i bild, som tillförts FS16. Foto: Johannes Breitholtz
Operationschefen Magnus Uhrwing intervjuas under operationen av TV4:s Johan Fredriksson och Marco Nilsson.
Operationschefen Magnus Uhrwing intervjuas under operationen av TV4:s Johan Fredriksson och Marco Nilsson. Foto: Johannes Breitholtz
Operationschefen Magnus Uhrwing intervjuas under operationen av TV4:s Johan Fredriksson och Marco Nilsson. Foto: Johannes Breitholtz

– Nu har vi ett kvitto på att vi med framgång kan genomföra stora komplicerade operationer som stödjer de afghanska myndigheternas kamp mot terrorn. Jag är glad att FS 16 varit så professionella i lösandet av denna svåra uppgift, säger kontingentschefen överste Håkan Hedlund.

Den gruppering som var målet för operationen misstänks bland annat för att i ett uppmärksammat attentat ha dödat 10 personer. Poliser och myndighetspersoner sköts ihjäl och därefter eldades kropparna upp på platsen.
– Det var en synnerligen utstuderad attack mot personer som vi har haft ett nära samarbete med, säger operationschefen major Magnus Uhrwing.

I operation Falken användes för första gången i Afghanistan personterrängbil RG 32 som har tillförts den svenska utlandsstyrkan.
– Den har klättrat som en bergsget och jag är glad att vi nu har fått tillgång till Galten i Afghanistan. Operationen lyckades uppfylla sitt huvudmål, att gripa flera av de som misstänks för inblandningen i terrorn mot befolkningen och de lokala myndigheterna i området, säger Uhrwing.

850 soldater deltog i operationen. 150 av dem var svenskar och togs ur närapå alla enheter i FS 16. Efter operationen har afghansk polis och militär uttryckt sin uppskattning i lokala medier över ISAF:s stöd.
– För att vara effektiva i framtiden måste vi fortsätta med ett nära samarbete med afghanerna. Det är nyckeln till framgång i säkerhetsarbetet inför valet, säger Uhrwing.

Den svenska ISAF-styrkans huvuduppgift är att stödja de afghanska myndigheternas arbete för säkerhet och stabilitet inom det svenska ansvarsområdet i norra Afghanistan.