ÖB Sverker Göranson besökte norska försvarsmakten

Samverkan över nationsgränserna för effektivare försvarslösningar stod i fokus när ÖB Sverker Göranson besökte norska försvarsmakten igår. Under ett kort men intensivt besök diskuterades allt från truppbidrag för internationella fredsinsatser till officersutbildning och gemensamma övningar med försvarschef Sverre Diesen.

Foto: Försvarsmakten

Norge och Sverige har lång erfarenhet av samarbete inom internationella fredsinsatser och på materielsidan, men har också sedan några år tillbaka ytterligare fördjupat samarbetet. Våra länder står inför liknande utmaningar när det gäller att omforma försvaret i enlighet med framtida uppgifter och behov.

Samarbetet handlar om att hitta lösningar som ger samordningsvinster, men också om högre kvalitet, kostnadseffektivitet och att behålla vår förmågebredd.
–Vi har haft en bra dialog där vi tydligt ser att samarbete resulterar i en hållbar och kostnadseffektiv utveckling av våra länders försvar, sa ÖB Sverker Göranson efter besöket.