Nu övar vi igen

Försvarsmaktens helikopterflottilj är baserad på flera orter över landet. Under en vecka i april samlades flottiljens helikoptrar och personal i Abisko och genomförde övningar i svår terräng under flygtekniskt besvärliga förhållanden.

En HKP10 kommer in för landning. Foto: Försvarsmakten/Helikopterflottiljen
En HKP15 genomför en topplandning.
En HKP15 genomför en topplandning. Foto: Försvarsmakten/Helikopterflottiljen
En HKP15 genomför en topplandning. Foto: Försvarsmakten/Helikopterflottiljen

70 personer samt nio helikoptrar, varav tre HKP9, pansarvärnshelikoptern, tre HKP10, kallad superpuma, tre HKP15, den nya helikoptern från Agusta Westland, har deltagit i övningen . Därutöver har det även byggts upp en basorganisation med flygledning, meteorolog och basräddning.

Besättningarna har under den gångna veckan övat sig på att landa i grytor, på höga toppar och i trånga dalgångar samt utfört vinschning i fjällterräng. Att manövrera en helikopter i fjällterräng är något alldeles speciellt. Inte minst beroende på att väderleksförhållandena kan ändras mycket snabbt, plus att miljön är så kallat referensfattig vilket försvårar bedömning av terrängens lutning och ojämnheter.

Vinschningarna utfördes till att börja med att en ytbärgare vinschades ner, därefter utökades vinschningarna med figuranter och slutligen genomfördes även bårvinschning.

Besättningarna som utförde vinschmomenten fick uppleva hur annorlunda det var att göra det i fjällterräng. Klippblock varvat med uppvirvlande snö, samtidigt som vinden snabbt hade en förmågan att ändra riktning påverkade förutsättningarna avsevärt. Första helikopterskvadronen i Luleå ( Kallax ) har flyg och fjällräddning som sin nationella uppgift.
– Det vi uppnår i denna miljö är extrem helikopterflygning där vi övar för att komma åt svåråtkomliga platser som kan skilja sig från en dag till en annan beroende på att vinden eller vädret förändrats, säger skvadronchef Mikael Wikh.