Nordiskt samarbete - under ytan

Under vecka 17, den 20 till 24 april befinner sig en grupp norska dykare på besök vid I 19. Gruppen genomför dykträning på Ängesholmen och Södra skjutfältet under ledning av officerare ur ingenjörkompaniet.– För oss är det som att komma till ett Mecka för dykare. Ängesholmen är verkligen en bra utbildningsplats, soldaterna är helnöjda, berättar löjtnant Tommy Tønnessen, norsk dykledare.

Den norske värnpliktige dykaren Halfdan Bechmann på väg ner i Luleå älv för att utföra svetsningsövning. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Dykledarna utbyter erfarenheter: Norske Tommy Tønnessen i samtal med svenske Daniel Lindman.
Dykledarna utbyter erfarenheter: Norske Tommy Tønnessen i samtal med svenske Daniel Lindman. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Den norske dykaren Halfdan Bechmann övar båggasskärning under Luleåälvens is.
Den norske dykaren Halfdan Bechmann övar båggasskärning under Luleåälvens is. Foto: Mattis Johansen
Dennis Bäckman, till höger, instruerar värnpliktige Kasper Solli Knutsen inför svetsningen.
Dennis Bäckman, till höger, instruerar värnpliktige Kasper Solli Knutsen inför svetsningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Dykledarna utbyter erfarenheter: Norske Tommy Tønnessen i samtal med svenske Daniel Lindman. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Den norske dykaren Halfdan Bechmann övar båggasskärning under Luleåälvens is. Foto: Mattis Johansen
Dennis Bäckman, till höger, instruerar värnpliktige Kasper Solli Knutsen inför svetsningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Pansarbataljonens ingenjörkompani samarbetar sedan tio år tillbaka med ingenjörbataljonen i norska Skjolds garnison. Årligen genomförs utbyte i form av deltagande i olika övningar. Just nu besöker de norska dykarna Boden. Syftet är att de norska dykarna ska få möjlighet att öva dykning i strömmande vatten under is samt spränga, skära och svetsa under vatten. Skärning och svetsning övas i Luleå älv utanför Ängesholmen och sprängningarna genomförs på Södra skjutfältet.

Perfekta utbildningsförutsättningar

På Ängesholmen, cirka fyra kilometer uppströms Luleå älv har Bodens ingenjörer genomfört verksamhet sedan 1928 och den specifika dykutbildningen har pågått i cirka 50 år på platsen.
– En utmärkt utbildningsplats för dykning med allt vad det innebär. Vi åker ut hit på morgonen och kan öva effektivt hela dagen. Allt finns här och är lätt åtkomligt. Vi har inte alls de här förutsättningarna för att öva den här typen av dykning hemma, berättar Tommy Tønnessen, och Dennis Bäckman, dykinstruktör vid I 19 håller med.
– Vi kan optimera utbildningen för både oss själva gästande förband på ett mycket bra sätt här på Ängesholmen. Att ha allt på ett ställe innebär mycket effektiv utbildning utan att tid tas i anspråk för transporter och annat, säger Dennis.

Subarktisk förmåga

Det specifika med dykutbildningen vid I 19 är som med så många andra funktioner på regementet att kunna verka i subarktiskt miljö, det finns ju betydligt mer friktioner vid dykning i kallt vatten och under is.
–Har man lärt sig dyka här i Norrbotten kan man dyka överallt, berättar Dennis Bäckman.

Givande utbyte

Under veckan finns två officerare och sex värnpliktiga dykare på plats i Boden och de är mycket nöjda med övningarna.
–Jag tycker det här är mycket bra för våra soldater, framförallt att i sin utbildning får möjlighet att dyka under is och i strömmande vatten. Sen är vi tillsammans hela veckan, förutom övningarna på dagen har våra värdar ordnat med olika aktiviteter på kvällarna. Det gör att vi får möjlighet att prata mer med varandra under lättsamma former och utbyta erfarenheter.
– Utbytet med norrmännen ger väldigt mycket. När vi åker till dom får vi möjligheten att öva djupdyk och under de stora vinterövningarna i Nordnorge har vi fått öva mycket taktiska dyk. Norrmännen är väldigt duktiga på att koppla in dykningen i större sammanhang, till exempel då man dyker för att säkra en övergång där en färja eller bro ska byggas, avslutar Daniel Lindman, dyktjänstledare vid I 19.