Nationellt skydd i Grästorp

Längs de soldränkta gatorna i Grästorp kommer grupper med soldater. De flyttar sig raskt framåt mot förutbestämda mål. Det är insatskompanier från hemvärnet som en del i övningen Nationellt Skydd tar sig in i Grästorp för att bevaka skyddsobjekt.

Soldaterna kollar över området innan de fortsätter in på objektet som ska bevakas. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Sjukvårdaren ger första hjälpen och sedan kommer ambulans för att köra den skadade till sjukhus.
Sjukvårdaren ger första hjälpen och sedan kommer ambulans för att köra den skadade till sjukhus. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Sjukvårdaren ger första hjälpen och sedan kommer ambulans för att köra den skadade till sjukhus. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Övningen spelar upp ett läge där den nationella beredskapen har höjts på grund av att hotbilden mot Sverige har förändrats. Landets hemvärn har kallats in för att skydda viktiga områden i samhället. Huvuddelen av Kinne hemvärnsbataljon har fått som uppgift att skydda och bevaka flygflottiljen F 7 tillsammans med Westgöta Dals hemvärnsbataljon.

Insatskompanierna från Kinne och Kåkinds hemvärnbataljoner rör sig bestämt in mot centrum av den lilla idyllen Grästorp. Här ska man bland annat skydda området runt brandstationen och silon. När soldaterna nått sitt mål hittade de flera skadade att ta hand om innan de kunde påbörja sin bevakning.

De soldater som ingår i hemvärnets insatskompanier gör fler utbildningstimmar än de andra kompanierna på bataljonen. Det innebär att det är de som får ge sig iväg ut och vara först på plats eller ta hand om de uppgifterna som kan kräva lite större insats.

Hela övningen leds av officerare och personal från Skaraborgs regemente. Tillsammans med hemvärnsbataljonerna har man försökt skapa en övning som ska vara startskottet på en utveckling av hemvärnets utbildning och förmåga.