ME01 mot insats

Ett viktigt steg mot Sveriges deltagande i Atalanta togs i dag när förbandet överlämnades för insats. Förberedelsetiden är över, för fartygen väntar nu nertransport och för besättningarna missionsutbildning.

Flottiljamiral OddWerin tar emot förbandet av generalmajor Göran Mårtensson. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Marinens insatschef Odd Werin talar till personalen.
Marinens insatschef Odd Werin talar till personalen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Marinens insatschef Odd Werin talar till personalen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

– Ni har en mycket viktig uppgift framför er, sa marinens insatschef Odd Werin, när han talade till personalen i ME01. Han riktade också ett stort tack till alla som jobbat mtcket hårt med att få allt klart i tid. Dessförinnan hade chefen för förbandsproduktion, generalmajor Göran Mårtensson, lämnat över förbandet till insatschefen.

Förutom själva överlämnandet äger också lastningen av fartygen på Sealift rum i dag, mer om det på Marinbasens webbsida. Den 15 maj ska ME01 börja sin viktiga uppgift, att skydda mattransporterna till Somalia.