Ledarskap i praktiken

På Ringenäs skjut- och övningsfält har blivande specialistofficerare under tre dagar övat ledarskap i praktiken. Just nu läser de militärt ledarskap och som en del i kursen tillämpar de nu sina kunskaper genom att utbilda soldaterna vid Aspirantkompaniet. Temat för övningen har varit internationell tjänst.

Ledarskap övades under ansträngade situationer vid en vehicle checkpoint. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
- Jag lär mig så otroligt mycket på att utbilda andra, berättar Carl Skepp.
- Jag lär mig så otroligt mycket på att utbilda andra, berättar Carl Skepp. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
Elever från Sannarpsgymnasiet hjälpte som figuranter.
Elever från Sannarpsgymnasiet hjälpte som figuranter. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
- Jag lär mig så otroligt mycket på att utbilda andra, berättar Carl Skepp. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten
Elever från Sannarpsgymnasiet hjälpte som figuranter. Foto: Åsa Andersson/Försvarsmakten

Veckan innan de for till Ringenäs hade kadetterna teoretisk utbildning med aspiranterna vid Luftvärnsregementet (Lv 6). Teorin inriktade sig på vehicle checkpoint (VCP); hur de används, upprättas och varför.
– Detta är jättebra, menar Carl Skepp, blivande specialistofficer. Detta vi gör nu har vi byggt på samma koncept som förra veckan, en utveckling. Vi hade ju en grundutbildning först och nu detta, fortsätter han.

Tips

Kadetterna har själva planerat och lagt upp övningen med de olika momenten. Thom Gustafsson och Roger Nielsen, ledarskapsinstruktörer vid Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), finns med och de tittar på hur kadetterna fungerar i utbildarrollen. Under tiden ger de kadetterna tips, vad de ska tänka på med allt från pedagogik och röstläge till engagemang.

Samarbetet mellan kadetterna och aspiranterna har upplevts som positivt av alla inblandade. För kadetternas del är det viktigt att öva sitt ledarskap och det är väldigt lärorikt.
– Det här är den bästa utbildningen jag kan få, jag lär mig så otroligt mycket på att utbilda andra, berättar Carl.

Misstänkt trafficking

– Chefen, en bil kommer, cirka 150 meter bort, ropar en av vakterna vid VCP:n och har koll på fordonet. Den stannar! Fem personer lämnar bilen, rapporterar vakten.

Så kommer bilen fram till checkpointen, en ensam förare syns. Bilen tas in för att genomsökas. I bagaget, under en filt, ligger fem rädda och gråtande kvinnor och soldaterna misstänker trafficking. Scenariot skulle mycket väl kunna utspela sig i utlandet, på en mission. Momentet fortgår, personerna visiteras och soldaterna försöker få reda på så mycket information som de kan. Efter en stund bryts övningen och det har blivit dags för en utvärdering. Carl frågar soldaterna hur de upplevde att det gick och vad som skulle kunna bli bättre. Efter reflektionerna var det dags att byta station och möta ett nytt scenario och fatta nya beslut.

Utmaning

Jonas Nordstedt och Philip Jansson har kommit till sina studiekamraters station för att titta. De pratar lite fram och tillbaka om övningen och det faktum att det är sista dagen.
– Det märks på aspiranterna, de börjar bli trötta så det är en utmaning för oss som instruktörer att få dem taggade igen, säger Jonas.
– Ja, det är mycket för dem att ta in på få dagar. Men det är tydligt att de är intresserade och motiverade, aspiranterna vill verkligen vara här och det är kul, berättar Philip.
– Men visst är det toppen det här, att vi får öva med dessa förutsättningar, det är ju detta vi ska jobba med sen, avslutar Jonas.

Till sommaren tar de examen och går ut på förband som specialistofficerare. För aspiranternas del väntar det som kadetterna lämnar; specialistofficersutbildningen (SOU) vid FMTS i Halmstad. Och vem vet, om ett år står de kanske själva ute på Ringenäs och utbildar aspiranter!


Fotnot: En kadett är en elev som läser till officer. För att bli specialistofficer läser de SOU, en utbildning på ett och ett halvt år. Aspirantutbildningen är en ny väg in i officersyrket för dem som inte har gjort värnplikten.