Lastplanering i den högre skolan

Korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö samt stödfartyget HMS Trossö förbereds just nu för transport mot missionsområdet utanför Somalias kust.

Lastfartyget Eide Trader lastar marinens fartyg för transport till Somalia. Foto: Försvarsmakte/Jimmie Adamsson

Marinbasen med logistikplanerare och förhalningsledare ur Basbataljonen, FMLOG samt konstruktörer och svetsare från Kockums har med kort förberedelsetid samverkat för att lösa uppgiften.
– Uppgiften är komplex, tre fartyg med skillnad i djupgående dockas samtidigt i ett fartyg som kan betraktas som en självgående flytdocka. Normalt dockas ett fartyg i en docka och ibland två fartyg av samma typ med samma djupgående, så det här är ovanligt, säger Anders Eriksson logistikchef vid Marinbasen.

För att lasten, våra örlogsfartyg, skall vara i bästa skick vid ankomst har Marinbasen egen underhållspersonal ombord på Eide Trader under hela transporten.

Transporten beräknas ta 29 dygn och styrkan ska påbörja lösandet av sin uppgift att skydda mattransporter till Somalia från den 15 maj.