Lars Leijonborg besökte CJSE

Intresset är stort för den internationella stabsövning som just nu pågår vid Ledningsregementet i Enköping. Under onsdagen besöktes övningen av högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg hälsas välkommen till övningen. Foto: Sofie Tedenstad
Gustaf Dufberg förklarar arbetsmetoderna i en underrättelsefunktion för ministern.
Gustaf Dufberg förklarar arbetsmetoderna i en underrättelsefunktion för ministern. Foto: Sofie Tedenstad
Övningen har både civila och militära deltagare från en rad myndigheter och organisationer.
Övningen har både civila och militära deltagare från en rad myndigheter och organisationer. Foto: Sofie Tedenstad
Under övningen rör sig personer från ett tjugotal länder på regementsområdet.
Under övningen rör sig personer från ett tjugotal länder på regementsområdet. Foto: Sofie Tedenstad
Gustaf Dufberg förklarar arbetsmetoderna i en underrättelsefunktion för ministern. Foto: Sofie Tedenstad
Övningen har både civila och militära deltagare från en rad myndigheter och organisationer. Foto: Sofie Tedenstad
Under övningen rör sig personer från ett tjugotal länder på regementsområdet. Foto: Sofie Tedenstad

Efter två dagars introduktion startade övningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE, på allvar på onsdagens morgon. De cirka tusen deltagarna som samlats i Enköping ska nu gemensamt försöka lösa situationen i det konfliktdrabbade fiktiva landet Bogaland, som bland annat har problem med stridigheter mellan olika etniska grupper och droghandel.

En stor andel av övningsdeltagarna är studenter vid någon av försvarshögskolorna i Sverige, Finland eller Estland. Övningen fick därav under onsdagen besök av högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg. 
– Det är en imponerande övning. Jag tror att världen kommer att få se mer utav den här typen av stora internationella operationer som övningen speglar, och då är det viktigt att vara förberedda, sa Lars Leijonborg vid besöket.

Många av övningsdeltagarna har egen erfarenhet av internationell tjänst. Bland annat har generalmajor Anders Brännström, som i övningen spelar den högste chefen för de militära styrkorna i Bogaland, varit brigadchef för en multinationell brigad i Kosovo.
– Det är bra att många har egna internationella erfarenheter. Det ökar känslan av trovärdighet, sa Lars Leijonborg.