Länk 16 i Försvarets Forum

I Försvarets Forum nr 3 beskrivs bakgrunden till den heta debatten kring flygvapnets luftstridsledningssystem med Länk 16.– Vi kommer få ett bättre system i de flesta avseenden, säger Johan Svensson som är ställföreträdande chef vid insatsledningens flygtaktiska stab.

Det nya luftstridsledningssystemet med Länk 16 har flitigt debatterats, inte bara i Försvarsmakten utan också i medier och på bloggar. Frågan ställdes på sin spets när medierna i februari rapporterade att det inte skulle gå att leda luftstridskrafterna krypterat när Jas A/B-versionen avvecklas och innan C/D-versionen är helt integrerat med ett nytt stridsledningssystem.

I personaltidningen Försvarets Forum nr 3, beskrivs hur detta så kallade förmågeglapp kunde uppstå och hur Försvarsmakten planerar att lösa det.
– Åtgärderna innebär att vi har en obruten ledningsförmåga över tiden, säger Johan Svensson.

FOKUS i tidningen handlar om det svenska bidraget till EU-styrkan i Adenviken. Här finns bakgrund och fakta om insatsen, och en beskrivning av förberedelserna.

Anmäl din e-postadress till Försvarets Forums nyhetsbrev och ladda ner tidningen som pdf