Kurs i jägartjänst

Under veckorna 13-15 genomfördes den årliga kursen i jägartjänst vid Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. I årets kurs deltog 20 elever, huvuddelen var anställda och kadetter ur den egna bataljonen.

Arvidsjaurs skjutfält är lättillgängligt, mycket väl tilltaget och optimerat för jägartjänst, här övas eldöverfall mot förföljande motståndare. Foto: Jonny Andersson/Försvarsmakten
Kurs i Jägartjänst 2009.
Kurs i Jägartjänst 2009. Foto: Jonny Andersson/Försvarsmakten
Kurs i Jägartjänst 2009. Foto: Jonny Andersson/Försvarsmakten

”En jägarchef kännetecknas av tydlighet, initiativkraft, uthållighet, noggrannhet samt föregångsmannaskap. Viljan att lösa uppgiften och förmåga att driva igenom fattade beslut. Jägarchefen förväntas lösa uppgifter både på djupet och på långt framskjutet avstånd.”
Där har ni budskapet som mötte kursdeltagarna i jägarbataljonens årliga kurs i jägartjänst. Kursen genomfördes under veckorna 13-15, i slutet av mars och början av april. Den tidsperioden betyder full vinter i Arvidsjaur.

Vintern ställer särskilda krav på eleverna och har därmed gett extra mycket utbildningseffekt. Årets deltagare var tjugo stycken till antalet och huvuddelen utgjordes alltså av anställda och kadetter tillhörande jägarbataljonen. Officerarna och kadetterna är för närvarande elever vid markstridsskolans yrkes- och befattningskurser samt elever ur försvarshögskolans officersprogram med taktisk inriktning. Utöver dessa deltog officerare från F 21 samt av jägarbataljonen anställda jägarsoldater med behörighet sjuksköterska. De sjuksköterskeutbildade jägarsoldaterna har bakgrund från jägarbataljonen genom grundutbildning och insats, deras deltagande är en del av utvecklingen av jägarbataljonens sjukvårdsorganisation. 

Behovet av en egen kurs var än mer nödvändigt i år då huvuddelen av eleverna inte har en bakgrund från det egna förbandet. Kursen utgör då ett välbehövligt tillfälle att få tillämpa beprövad stridsteknik och standardförfaranden som är gällande för jägarbataljonen.

Målsättning

Målsättningen med kursen är att eleven skall efter utbildningen ha en mycket god förmåga att lösa strids- och spaningsuppgifter på gruppnivå som patrullchef. Utöver det skall eleven efter genomförd kurs kunna verka som instruktör i patrulltjänst och ha fått uppleva de metoder och den trupputbildning som kännetecknar jägarbataljonen.

Eleven skall också genom sina egna upplevelser få ökad förståelse för kopplingen mellan fysisk prestationsförmåga, personlig färdighet och patrulltjänst. Under kursen genomfördes del av de prov som ställs på en jägarsoldat, som avslutning genomfördes en 35 kilometer lång förflyttning på skidor som ett uthållighetsprov på gruppnivå.

Skarp ammunition

Stridsutbildningen med skarp ammunition är en ytterst viktig del av den militära utbildningen. Det är den enskilt viktigaste förberedelsen för en insats då utbildningen är krävande, vaksamheten måste vara på högsta nivå även om kropp och huvud är trötta. Större delen av kursen genomföres uteslutande med skarp ammunition. Då Arvidsjaurs skjutfält är lättillgängligt, mycket väl tilltaget och optimerat för jägartjänst är övningsmöjligheterna goda. Den tillämpande delen av utbildningen syftar till att skapa truppföringstillfällen och varje insats genomföres endast en gång, därefter ny uppgift med ny truppförande chef.

För första året var kursen i jägartjänst en del av försvarsmaktens yrkes- och befattningskurser och utgör därmed ett naturligt inslag i officersutbildningen. Det är mycket lyckat att formalisera genomförandet och samarbetet med försvarsmaktens skolor. Kursen har även en framtid i att erbjuda deltagande för elever med annan bakgrund än från jägarbataljonen. Utvärdering av årets kurs har resulterat i att nästa kurs förlängs med en vecka. Nästa års kurs är planerad till hösten 2010.

Se fler bilder från kursen i pdf-bildpelet till höger.