KS 19 – ett ordentligt samövat förband

Merparten av soldaterna i den svenska kontingenten i Kosovo har övat och arbetat tillsammans i över två år. Det gör KS 19 till ett unikt insatsförband. Normalt brukar förbanden samövas i tre månader innan insats men i KS 19 har närmare sju soldater av tio tjänstgjort sedan 2007 i Nordic Battle Group.

Gruppchefen för 1:a pluton går igenom vad som gäller. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Katrin Sannerborg står post i ett av vakttornen på Camp Victori.
Katrin Sannerborg står post i ett av vakttornen på Camp Victori. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Greger Ahlén kontrollerar bemanningen i en av posteringarna på Camp Victoria
Greger Ahlén kontrollerar bemanningen i en av posteringarna på Camp Victoria Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Katrin Sannerborg står post i ett av vakttornen på Camp Victori. Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten
Greger Ahlén kontrollerar bemanningen i en av posteringarna på Camp Victoria Foto: Therese Fagerstedt/Försvarsmakten

Den senaste veckan har den svenska kontingenten övat krisledning, beredskapshöjningar och kopplat till det bevakning av campen. Och det märks tydligt att soldatrutinerna är väl inövade sedan tidigare. 65 procent av KS 19 tjänstgjorde i Nordic Battle Group tillsammans och de vet mycket väl hur de ska lösa sina uppgifter.

– Det kändes mycket bra att se soldaterna arbeta under övningarna. Jag är nöjd med hur personalen löser sina uppgifter och att alla jobbar mot samma mål, att hela tiden bli bättre, säger Greger Ahlén, chef NSE, (National Support Element, som består av en stab, en trosspluton och en reparationspluton som har till uppgift att stödja den svenska kontingenten med bland annat personaltjänst, ledning- och sambandstjänst samt reparation av fordon.)

Övningarna har inte varit enbart för att öva soldaterna, utan också för att pröva metoderna.
– Övningarna den senaste veckan har varit viktiga inte minst för att se att försvaret vid Camp Victoria är anpassat för vår kontingent. Vi ska inte bara känna oss trygga i våra befattningar och rutiner, vi måste också veta att vi har rätt metoder, och nu har vi fått möjligheter att se över det, fortsätter Greger Ahlén.

Krisledningsövningen är ett moment som övar hela kedjan, vilket innebär att förutom krisledningsgruppen så involveras också sjukvårdsenheter, KFORs högkvarter i Kosovo och Armé Taktiska Staben (ATS) i Stockholm.
– Det är nödvändigt att pröva alla delar under en krisledningsövning så att man känner att alla linjer fungerar, säger Greger Ahlén.
Övningarna kommer att fortsätta kontinuerligt under hela insatstiden.