Konvoj beskjuten i Afghanistan

En fordonskonvoj ur den svenska utlandsstyrkan i Afghanistan besköts klockan 22.50, på torsdagen, afghansk tid. Inga svenska soldater har skadats eller dödats.

Platsen för eldöverfallet. Foto: Försvarsmakten

Konvojen befann sig i området Chahar Bulak väster om Mazar-e-Sharif när den besköts med finkalibrig eld och raketgevär. Händelsen inträffade i samma område som påskens eldöverfall mot svenska soldater och afghansk polis.

Fordonsenheten bestod av totalt fyra fordon, varav flera fordon träffades, vilket ledde till att däck förstördes på ett av fordonen. De inblandade soldaterna har agerat så som de har tränats att göra vid den här typen av händelser.

Attacken förändrar inte den nuvarande bedömningen av säkerheten i området och kommer inte att påverka den normala verksamheten. Försvarsmakten och Isaf ser kontinuerligt över hotbilden och vidtar motåtgärder för att höja säkerheten.
– Vi analyserar fortlöpande alla händelser i området för att se över om det behövs förstärkningar i området vad gäller personal, materiel och teknik för att skapa bättre förutsättningar att lösa uppgifterna, säger insatschef Anders Lindström.

Han understryker att det är viktigt att förbandet fullföljer sina operationer tillsammans med afghanska förband.
– Då kan motståndarna omhändertas på legala grunder för att undvika att det sker en eskalering av den nuvarande utvecklingen, säger Anders Lindström.

Sverige bidrar med soldater till Isaf, International Security Assistance Force sedan årsskiftet 2001/2002. Isafs arbete stöds av mandat från FN:s säkerhetsråd och huvuduppgiften är att skapa säkerhet för att underlätta återuppbyggnadsinsatser i landet.