Kliniskt test av LSTAT

Försvarsmakten bygger upp ett sammanhållet system för Medevac (medicinsk evakuering) som ska fungera i vägambulanser, båtar, helikoptrar och flygplan. Grunden för systemet utgörs av intensivvårdsplattformen LSTAT (Life Support for Trauma and Transport).

LSTAT under testning på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Foto: Greger Ström

LSTAT är en mobil intensivvårdsplattform för vård av svårt skadade patienter. Konceptet ger en viktig kontinuitet i vården, eftersom patienten inte behöver kopplas till eller ifrån medicinsk utrustning i samband med omlastningar mellan olika fordon. Plattformen innehåller den medicinska utrustning som är nödvändig för intensivvård, såsom ventilator, defibrillator, flerkanalig infusionspump, sekretsug, blodkemianalysator, övervakningsutrustning samt egen strömkälla och syrgastub. LSTAT kan fungera som en tillfällig fristående enhet, men kan också nyttja externa resurser för ström, syrgas och medicinsk luft.

I slutet av januari 2009 utfördes ett klinisk test på Thoraxkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset/SS av personal från FömedC:s sjukvårdsavdelning och en medicintekniker. Transport och intensivvårdstest genomfördes. Nyopererade hjärtpatienter flyttades direkt från operationsbordet till LSTAT, för vidare transport in till intensivvårdsavdelningen (IVA). På IVA vårdades sedan patienten på LSTAT i ungefär en timme.

En enkätstudie genomfördes där sjuksköterskor och undersköterskor fick bedöma hur det var att transportera, övervaka och vårda patienten på LSTAT. Resultaten var positiva - personalen på Thoraxkliniken tyckte att LSTAT fungerade bra.

Den egna erfarenheten av testet är att LSTAT är tillförlitlig och användarvänlig. Alla subsystem fungerar utmärkt för övervakning och vård, och stämmer väl överens med konventionell medicinteknisk utrustning.