KFOR:s präster möttes på Camp Victoria

Varje månad träffas alla pastorer inom KFOR, Kosovo force,på det som kallas ”Chaplains’ Meeting”. På tisdagen var det för första gången den svenska kontingentens tur att stå värd. –Det är chefspastorn som bjuder in, men värdskapet för mötet roterar mellan kontingenterna, säger den svenska kontingentspastorn Jerker Schmidt.

Kontingentspastor Jerker Schmidt tillsammans med chefspastorn fader Gianlugi Aroffo från Italien under Chaplains’ meeting på Camp Victoria. Foto: Maria Pålsson
Imam Irfan från Matican och Imam Zheladin från Aijavlia där Camp Victoria ligger tillsammans med kontingentchef Övlt Rickard Lindborg och kontingentpastor Jerker Schmidt.
Imam Irfan från Matican och Imam Zheladin från Aijavlia där Camp Victoria ligger tillsammans med kontingentchef Övlt Rickard Lindborg och kontingentpastor Jerker Schmidt. Foto: Maria Pålsson
På eftermiddagen besöktes det serbisk-ortodoxa klostret i Gračanica beläget i det svenska ansvarsområdet.
På eftermiddagen besöktes det serbisk-ortodoxa klostret i Gračanica beläget i det svenska ansvarsområdet. Foto: Maria Pålsson
Imam Irfan från Matican och Imam Zheladin från Aijavlia där Camp Victoria ligger tillsammans med kontingentchef Övlt Rickard Lindborg och kontingentpastor Jerker Schmidt. Foto: Maria Pålsson
På eftermiddagen besöktes det serbisk-ortodoxa klostret i Gračanica beläget i det svenska ansvarsområdet. Foto: Maria Pålsson

– Detta återkommande möte är ett viktigt forum då vi som jobbar med andlighet och själavård får möjlighet att stötta och hjälpa varandra. Pastorn, oavsett religiös inriktning och nationalitet, arbetar med samma typer av frågor överallt, och vi har ofta en ganska ensam roll, fortsätter Jerker Schmidt.

Att utveckla det lokala samarbetet med lokala religiösa ledare är en viktigt del i arbetet tycker Jerker Schmidt.

– Till mötet hade vi bjudit in lokala religiösa ledare som den svenska kontingenten har mycket kontakt med. Imam Irfan från Matican och Imam Zheladin från Aijavlia deltog under mötet på Camp Victoria.

Programmet bestod av en introduktion till den svenska kontingenten och Sveriges försvarsmakt, information från chefspastorn och därefter ett bibelseminarium som följdes av och en ekumenisk lunchandakt. På eftermiddagen besöktes det serbisk-ortodoxa klostret i Gračanica beläget i det svenska ansvarsområdet, och där den svenska kontingenten också har mycket kontakter.