Internationell stabsövning i Enköping

Snart kommer nästan tusen personer från flera olika länder att samlas i Enköping för att öva stabsmetodik tillsammans i den stora internationella övningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE.

Övningen bedrivs vid Ledningsträningscentrum i Enköping och har deltagare från flera olika länder. Foto: Ola Berglind

Combined Joint Staff Exercise är en internationell övning där man tränar på att bedriva stabsarbete i internationella insatser. Övningen går av stapeln 20-29 april och kommer att ha cirka 950 deltagare.

Utländsk personal

Bland annat deltar stabspersonal från Sverige, Finland och Schweiz samt elever från Försvarshögskolan i Stockholm och Baltic Defence College i Estland.
– Övningen ger en möjlighet att samöva med nationaliteter som vi normalt träffar på när vi genomför insatser utomlands, säger major Mikael Svane som arbetar på Utbildnings- och Övningsavdelningen.
Ledningsregementet deltar med cirka 70  personer i övningen och står även för lokaler, boende, mat och arbetsplatser med teknisk utrustning åt övningsdeltagarna.
– Vårt Ledningsträningscentrum är gjort för att öva staber och har både rutin, teknik och de lokaler som krävs, säger Mikael Svane.

Internationellt scenario

Scenariot för övningen utspelar sig i det fiktiva landet Bogaland och påminner om situationen som den såg ut i det forna Jugoslavien.
– Det är ett scenario som används inom hela Försvarsmakten, säger Mikael Svane.