Insatssoldater övar strid

Gruppen har gjort en tillfällig halt under en fordonsmarsch och gruppchefen har posterat två soldater som observatörer. Plötsligt kommer ett fientligt pansarfordon körande framför grupperingsplatsen. Observatören varnar gruppen som direkt gör sig eldberedda och bekämpar fienden. Så lyder scenariot för tredje kompaniets insatspluton vid en stridsövning på övningsfältet.

Soldater ur en av insatsplutonerna på Ing 2 grupperade under stridsövning. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Timothy Struvert är nöjd med stridsutbildningen han får under lumpen.
Timothy Struvert är nöjd med stridsutbildningen han får under lumpen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Bra utbildning gör att man satsar lite extra, säger insatssoldaterna Henrik Ulvan och Martin Sjöstrand.
Bra utbildning gör att man satsar lite extra, säger insatssoldaterna Henrik Ulvan och Martin Sjöstrand. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Timothy Struvert är nöjd med stridsutbildningen han får under lumpen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Bra utbildning gör att man satsar lite extra, säger insatssoldaterna Henrik Ulvan och Martin Sjöstrand. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2

En veckas vakttjänst i garnisonsvakten följt av en veckas kompensationsledighet och därefter två veckors stridsutbildning. Så ser månadskalendern ut för tredje kompaniets insatspluton vid Ing 2. Stridsutbildningen är det som hägrar för soldaterna som under vakttjänsten ser fram emot att få träna sig för att kunna uppträda korrekt på stridsfältet. Soldaterna hanterar förutom sina eldhandvapen också understödsvapen som pansarskott, granatgevär och kulspruta.

– Jag tycker att stridsutbildningen är suverän, det är just sånt som vi soldater ska vara bra på. Säger Timothy Struvert, en 22-årig insatssoldat från Ödeshög. Timothy tycker att lumpen har varit helt rätt och har både sökt utlandstjänstgöring och specialistofficersutbildning.

Två andra soldater som också är nöjda med utbildningen är Henrik Ulvan, 20 år från Linköping och Martin Sjöstrand, 19 år från Taberg.
– När det är bra förutsättningar satsar man lite extra, säger de båda.

Muck väntar den 17 juni, men detta datum är bara ett rundningsmärke för flertalet av soldaterna på insatsplutonen, många har nämligen sökt utlandstjänst efter lumpen.