Holländske marinkårschefens besök kan ge utbyte

Under två dagar besökte bridaggeneral Rob Verkerk, chef för den holländska marinkåren, Amf 1 och fick en djupdykning i den svenska amfibiebataljonen.

Materielförvisning av robot 17 Hellfire för den holländska delegationen. Foto: Magnus Bohman/Försvarsmakten

- Det har varit mycket bra. Jag ser att ni är bra utbildade, har bra utrustning som ni hanterar skickligt. Jag är särskilt imponerad av bataljonens spaningsresurs, kustjägarna , säger Rob Verkerk som även är Hollands marinchef.

Det finns mycket som förenar den holländska marinkåren och svenska amfibiebataljonen. Den personliga utrustningen och beväpningen är några exempel men det finns också skillnader.

-Holländska marinkåren är mer expeditionär än den svenska. Vi har stora stödfartyg som tar oss dit vi ska och sedan har vi mer fordon. Ni nyttjar era stridsbåtar som plattformar för bekämpning, ledning eller transporter. Här kan vi lära av varandra, säger Rob Verkerk.

Ett framtida samarbete är än så länge i sin linda men Rob Verkerk tror att fler möten som det här och personellt utbyte står på tur.

- Jag kan tänka mig att framöver utveckla samarbetet genom att holländare får följa med er utbildning och vise versa. Dessutom kan samarbete även ske inom försöksverksamheten avslutar Rob Verkerk innan det är dags att lämna Berga.

Amfibiebataljonen har sedan länge ett djup samarbete med finska Nylands brigad och kommer i slutet av maj delta i en övning i Åbolandsskärgård.