Hemvärnet övar på F 7

Skaraborgs regemente, P 4, har i slutet av vecka 17 en stor övning i området runt F 7, Lysekil och Uddevallaområdet för sina hemvärnsbataljoner och Göteborg Skärgårds Marina hemvärnsbataljon. Övningen heter Nationellt Skydd 2009.

Hemvärnssoldater vid ordergivning. Foto: Sven-Åke Haglund/FBB

På och runt F 7 kommer två av hemvärnsbataljonerna finnas fredag 24:e till söndag 26:e april. De kommer bland annat att sköta inpassering i flottiljvakten och genomföra stridskjutning.

Då största delen av Sveriges befolkning bor i städer eller tätbebyggda områden, där dagens konflikter och hot oftast uppstår, måste Försvarsmakten kunna verka i sådana områden. Övning ”Nationellt Skydd 2009” är ett tillfälle för hemvärnsförband att öva i liknande miljöer med så realistiska uppgifter som möjligt. Förbanden övas i förmågan att skydda objekt i Sverige där hot har uppstått.

Övningen är en viktig del i Försvarsmaktens arbete med att skapa de förband som är en del av Sveriges försvar. Vi ber om överseende för eventuella störningar.

Vid frågor - kontakta övningsledningen på telefon
0510-47 85 51, 070-510 45 73