Hemvärnet övade med kunglig glans

På lördagen besökte kung Carl XVI Gustaf Göteborg för att följa Elfsborgsgruppens pågående övning med Hemvärnet - nationella skyddsstyrkorna. Göteborgs Södra hemvärnsbataljons färdigheter och övningens genomförande inspekterades under helgen av rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg.

Kungen på besök hos Elfsborgsgruppen. Foto: Hanseman Samuelsson

Fredagen den 3 april till och med söndagen den 5 april genomförde rikshemvärnschefen, Roland Ekenberg, med medarbetare en kontroll på delar av Göteborgs- och Sjuhäradsområdets hemvärn – nationella skyddsstyrkor. Det var cirka 500 personer ur Elfsborgsgruppen, som är en utbildningsgrupp under FömedC, som övades på olika platser och i olika moment under helgen. Övningsscenarion var bland annat att bevaka samhällsviktiga anläggningar med fredstida lagar.

Syftet med en inspektion är att granska förbandens status och förmåga att lösa tilldelade uppgifter.

Vid lördagens inspektion följde kung Carl XVI Gustaf valda delar av övningen. Han fick bland annat följa övningar på skjutfältet Remmene och Säve depå med olika moment.

Kungen tog god tid på sig och var mycket intresserad av momenten och ville gärna prata med soldaterna. Bland annat var han mycket intresserad av vad soldaterna arbetade med i sin vardag. Svaret han fick var ett vitt spektra med allt från studier, glasmästare, egenföretagare till högt uppsatta chefer i näringslivet för att bara nämna några. Kungen undrade även hur många timmar soldaterna avsatte till övningar och träning och hur insatta de var i de eventuellt kommande förändringarna i Försvarsmakten.

Rikshemvärnschefen var nöjd med det han fick se och, som han sa, tar med sig en del nya idéer hem.