Fortsatt kamp i Bogaland

Situationen på Gotland är akut och BFOR bestämmer sig för att flytta en fjärdedel av sina styrkor dit. Genast inleds en informationsoperation som en viktig del i strävan mot att avbryta striderna på Gotland.

Röda korsets representant i samtal med chefen för styrkan Bogaland Forces. Foto: Sofie Tedenstad
Studenter från Baltic Defence College i Estland bemannar staberna för två landbrigader under övningen.
Studenter från Baltic Defence College i Estland bemannar staberna för två landbrigader under övningen. Foto: Sofie Tedenstad
Informationsoperationer, IO, är en viktig del av en militär operation.
Informationsoperationer, IO, är en viktig del av en militär operation. Foto: Sofie Tedenstad
Med i övningen finns även en Media-funktion, som spelar in tv-inslag där de intervjuar olika personer som är inblandade i konflikten.
Med i övningen finns även en Media-funktion, som spelar in tv-inslag där de intervjuar olika personer som är inblandade i konflikten. Foto: Sofie Tedenstad
Studenter från Baltic Defence College i Estland bemannar staberna för två landbrigader under övningen. Foto: Sofie Tedenstad
Informationsoperationer, IO, är en viktig del av en militär operation. Foto: Sofie Tedenstad
Med i övningen finns även en Media-funktion, som spelar in tv-inslag där de intervjuar olika personer som är inblandade i konflikten. Foto: Sofie Tedenstad

Informationsoperationer är en viktig del i en militär insats. De används för att skaffa och sprida information bland de inblandade i en konflikt, för att kunna påverka deras attityder och beteenden.  Begreppet innefattar många olika förmågor, så som telekrigföring, psykologiska operationer och data- och nätverksoperationer. Informationsoperationer genomförs över hela våldsanvändningsskalan, från mjukare metoder till fysiska angrepp.

Stridigheter

I övningen Combined Joint Staff Exercise, CJSE, som utspelar sig vid Ledningsregementet pågår just nu svåra stridigheter i det fiktiva landet Bogaland. En styrka vid namn BFOR (Bogaland Forces) har sänts till området för att bringa säkerhet och trygghet. På ön Gotland är situationen som värst och man bestämmer sig för att sända en stor del av styrkorna dit. Inför detta har en informationsoperation satts i gång.

– Vi har startat en operation på fastlandet. Budskapet är att trots att vi flyttar en stor del av vår styrka till Gotland är vi fortfarande starka där, säger Björn Andersson som är chef över informationsoperationssektionen i BFOR:s stab.

Operation i fem steg

På Gotland inleds en mer bestämd informationsoperation i fem steg. Inledningsvis gäller det att lokalisera den målgrupp som man vill nå, så att man sprider sitt budskap på rätt platser. Sen informeras befolkningen och de utvaldq personerna genom att man talar om varför BFOR är där och vad de har mandat till att göra. Därefter gäller det att följa upp informationsoperationen och kontrollera om budskapet har nått fram och vilka reaktionerna har blivit.

Om oroligheterna fortsätter kommer det fjärde steget. Det är att visa upp vilka krafter och möjligheter BFOR har, genom att till exempel genomföra militära styrkedemonstrationer i området. Om inte heller detta hjälper har man nått punkten då det är dags att på ett mer aktivt sätt sätta in och använda de förband och förmågor som krävs.

Tar tid

En informationsoperation bör inledas i ett så tidigt stadium som möjligt.
– Beteenden kan förändras snabbt, men attityder tar lång tid att förändra. Det kan ta flera år, säger Björn Andersson.

Övningen CJSE 09 har cirka tusen deltagare från 20 länder och anordnas av Försvarsmakten och Försvarshögskolan.