Förtest på fallskärmsjägarskolan

Tuff, hård utbildning, styrka, kamratskap och världens bästa utbildning. Så sammanfattar några ungdomar Fallskärmsjägarskolans förtest som de i dagarna genomfört i Karlsborg.

Utav 320 kallade går cirka 65 personer vidare till Fallskärmsjägarskolan. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Förtestet är ett måste för att få göra sin värnplikt på Fallskärmsjägarskolan och innebär olika konditions- och uthållighetstester. Syftet är att få fram personer som har förmågan att bli dugliga soldater på skolan.
– Det är inte skam att inte klara testerna. Att ta sig så här långt visar att ni har kraften, men ni nådde inte ända fram, förklarar Jonas, kompanichef på Fallskärmsjägarskolan till de som inte får fortsätta på förtestet.

Frivillig ansökan

Det är frivilligt att söka till Fallskärmsjägarskolan och detta görs vid Pliktverket när personen mönstrar. Den som har tillräckligt bra resultat på testerna som sker på mönstringen kan bli aktuell att bli kallad till förtest vid skolan. Klarar man testet så väntar ännu mer utmaningar när man rycker in som ställer hårdare krav på soldaten, än under förtestet.

Under förtestet finns personal från Pliktverket på plats för att placera om soldater som inte riktigt når ända fram.

De övriga som klarat förtestet kan se fram emot utbildningen vid Fallskärmsjägarskolan under det kommande året.