Försvarsmakten stödjer vid släckning

Försvarsmakten har det senaste dygnet stöttat räddningstjänsten med brandbekämpning vid skogsbranden utanför Nödinge norr om Göteborg.

70 hemvärnsmän från Elfsborgsgruppen sattes i går in för att bistå räddningstjänsten med att släcka skogsbranden. Branden är fortfarande inte under kontroll och insatsen beräknas pågå in i nästa vecka. Försvarsmakten undersöker därför om resurser kan tillföras från Skövde och Halmstad.

Försvarsmaktens stöd till samhället styrs av den så kallade stödförordningen.