Försvarsmakten lämnar Ärna flygplats 2010

I enlighet med det underlag som Försvarsmakten lämnade till regeringen den 30 januari, avser myndigheten lämna Ärna flygplats den 1 juli 2010. Beslutsavsikten kommer inom kort att samverkas med de fackliga organisationerna och omfattar endast flygplatsen och inte Uppsala garnison i övrigt.

Försvarsmakten har behov av att kunna nyttja en flygplats i närheten av Stockholm för basering av flyg för beredskap och vid övningar. Försvarsmakten eftersträvar därför en lösning som ger myndigheten fortsatt möjlighet att nyttja flygplatsen och om så skulle behövas. Myndigheten har goda erfarenheter av samnyttjande med civila aktörer och kommer att försöka träffa ett sådant avtal med den operatör som övertar flygplatsen. 

Beslutet kan fattas av Försvarsmakten. Eventuella grundorganisationsförändringar som berör garnisonen som helhet kräver politiska beslut och enligt nuvarande inriktning kommer det inte att ske inom nuvarande mandatperiod.

När det gäller den pågående miljöprövningen av flygplatsen så fortsätter Försvarsmakten att driva den såsom ansvarig verksamhetsutövare. Länsstyrelsen bedöms kunna meddela beslut i ärendet under hösten 2009.