Förste svensken på C 17

"Att manövrera en C 17 så att den ligger fyra meter under lufttankningsplanet är – minst sagt – en spännande upplevelse." Överste Fredrik Hedén, vice commander på Heavy Airlift Wing (HAW)i Ungern, blev förste svensk att utbildas i att flyga och landa det stora transportflygplanet.

Fredrik Hedén är full av lovord över planet efter en lågflygning över prärien i Texas på 100 meters höjd och i 800 kilometers hastighet. Foto: Försvarsmakten
Överste Fredrik Hedén.
Överste Fredrik Hedén. Foto: Försvarsmakten
C 17.
C 17. Foto: Försvarsmakten
Överste Fredrik Hedén. Foto: Försvarsmakten
C 17. Foto: Försvarsmakten

Under 60 lektionstimmar har han flugits in på flygplanstypen – inte för att bli operativ pilot utan för att få förståelse för systemet och, som chef, kunna tjänstgöra som extra besättningsmedlem.

Överste Hedén är full av lovord över planet efter en lågflygning över prärien i Texas på 100 meters höjd och i 800 kilometers hastighet.
– Fantastiskt snabbt och mjukt plan att flyga, även under svängar i 60 graders lutning, säger Fredrik Hedén. Det är som en kombination av stridsflygmaskin med drag av Gripen och en strategisk transportflygmaskin.
Sammanlagt är det tre C 17 som köpts in i ett samarbete tolv nationer emellan. Planens hemmabas blir Pápa i Ungern där 25 svenska familjer kommer att arbeta och bo. Den första maskinen levereras i slutet av juli.

Tio besättningsmedlemmar finns på plats i USA för utbildning. Tre lastmästare ska lära sig stuva maskinerna och tre piloter som ska vara i operativ tjänst får sin utbildning i början av juni.

För Fredrik Hedéns del avslutades utbildningen med att han skulle landa den C 17 han spakade på det som kallas ”assult strip” – en 1100 meter lång och 30 meter bred bana.
– Vi stannade på 610 meter, konstaterar han nöjt. Och det räckte för att jag skulle bli godkänd.