Fordonsmattan överlämnad till Försvarsmakten

Det maskinella fordonsmattesystemet har formellt överlämnats till Försvarsmakten vid en högtidlig ceremoni på Ing 2. Vid ceremonin medverkade representanter från Försvarets Materielverk (FMV), den schweiziska motsvarigheten, Armasuisse och det brittiska tillverkningsföretaget FAUN.

Den maskinella fordonsmattan förevisas under överlämningsceremonin på Ing 2 kaserngård. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Brigadgeneral Anders Carell (tv) från FMV överlämnar formellt fordonsmattan till ställföreträdande chefen för Ing 2, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson.
Brigadgeneral Anders Carell (tv) från FMV överlämnar formellt fordonsmattan till ställföreträdande chefen för Ing 2, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Representanter från företaget FAUN (tv), chefen för Armasuisse, Marcus Roubi och ställföreträdande chefen för Ing 2, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson.
Representanter från företaget FAUN (tv), chefen för Armasuisse, Marcus Roubi och ställföreträdande chefen för Ing 2, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Det maskinella fordonsmattesystemet, på släpvagnen ses den vid Ing 2 utvecklade spolen för extramattan.
Det maskinella fordonsmattesystemet, på släpvagnen ses den vid Ing 2 utvecklade spolen för extramattan. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Brigadgeneral Anders Carell (tv) från FMV överlämnar formellt fordonsmattan till ställföreträdande chefen för Ing 2, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Representanter från företaget FAUN (tv), chefen för Armasuisse, Marcus Roubi och ställföreträdande chefen för Ing 2, överstelöjtnant Bo-Anders Jansson. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Det maskinella fordonsmattesystemet, på släpvagnen ses den vid Ing 2 utvecklade spolen för extramattan. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

Det maskinella fordonsmattesystemet kommer att ingå i insatsorganisationens ingenjörbataljoner. Mattan används som en snabblagd markförstärkning vid exempelvis tillfartsvägar i anslutning till broförbindelser eller som tillfälliga uppställningsytor för fordon och helikoptrar. Mattan består av aluminiumprofiler och har en full längd på 50 meter och är 4,5 meter bred. Den tillåter trafik med fordon upp till 70 ton och läggs ut respektive tas upp på cirka fem minuter. Den svenska lösningen är att mattan transporteras på en rullflakslastbil.
 
Vid överlämningsceremonin på Ing 2 lämnade brigadgeneral Anders Carell från FMV formellt över mattan till 21. och 22.ingenjörbataljon i Ing 2 insatsorganisation. Vid ceremonin deltog bland annat Marcus Roubi, projektansvarig vid den schweiziska motsvarigheten till FMV, Armasuisse och Alun Jones, verkställande direktör för tillverkningsföretaget FAUN i Wales/Storbritannien.

Samarbetet mellan Försvarsmakten/Ing 2 och FMV att utveckla en markförstärkningsmatta påbörjades 2002. Efter att ha studerat ett flertal olika system beslutades 2005 att vidareutveckla det som idag har överlämnats. Under utvecklingsarbetet upptäcktes att Schweiz hade ett likartat behov som Sverige av att utveckla ett maskinellt system och ett samarbete inleddes. Sverige har idag köpt tio system och Schweiz kommer att köpa 23 system.

I sitt tal vid ceremonin uttryckte Marcus Roubi, Armasuisse, sin glädje över samarbetet med Sverige. Roubi sa att en produkt inte kan bli dålig då den uppfyller både svenska och schweiziska kravprofiler. Alun Jones, FAUN, var också mycket nöjd även om han lite skämtsamt sa att de tre ländernas kulturskillnader ibland varit påtagliga under arbetets gång.

En unik svensk lösning i systemet är en spole för extramattan, denna är utvecklad vid Försöksavdelningen vid Ing 2.