För framkomlighet i alla lägen

Ett nytt fordonsmattesystem för Försvarsmakten har anskaffats i samarbete med Schweiz. Under de senaste åren har olika försök genomförts och i Boden har flera vinterverifieringar gjorts med fordon och mattor. Fordonsmattorna är avsedda för att säkerställa framkomligheten i terräng där tunga fordon har svårt att ta sig fram.

Fordonsmattan underlättar framkomligheten för tunga fordon vid exempelvis tjällossning och över våtmarker. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Utanför Luftvärnshallen kunde man enkelt och praktiskt öva att koppla ihop mattor och rangera fordon med släp.
Utanför Luftvärnshallen kunde man enkelt och praktiskt öva att koppla ihop mattor och rangera fordon med släp. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Erik Hansson, projektledare för fältarbeten vid Försvarsmaktens vinterenhet.
Erik Hansson, projektledare för fältarbeten vid Försvarsmaktens vinterenhet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Utanför Luftvärnshallen kunde man enkelt och praktiskt öva att koppla ihop mattor och rangera fordon med släp. Foto: Erik Hansson/Försvarsmakten
Erik Hansson, projektledare för fältarbeten vid Försvarsmaktens vinterenhet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Vid Norrbottens regemente har en befälsutbildning med inriktning på olika nylevererade fältarbetssystem genomförts i mars. Ett av dem är den maskinella fordonsmattan tillverkad i Storbritannien. Fordonsmattan är en 50 meter lång aluminiummatta som rullas ut med en stor rulle monterad på en lastbil med lastväxlare. Andra fältarbetssystem som utbildats på är fältarbetssats och hjullastare 25 ton med fältarbetssläp.

Fordonsmattsystemet innehåller två mattor där den andra transporteras på ett släp. Utbildningen i Boden har letts av kaptenerna Marie-Louise Näslund och Roger Östling vid ingenjörkompaniet. Utbildningen genomfördes i och kring Luftvärnshallen vilken medger att man direkt efter ett inomhusmoment snabbt kunde gå ut till de stora ytor som finns i anslutning till hallen. Där kunde man enkelt och praktiskt öva att koppla ihop mattor och rangera fordon med släp. Närheten till övningsfältet och att andra förbandsenheter med tunga fordon gör att fordonsmattesystemet är direkt användbart för att öka framkomligheten över svåra terrängpartier.

Deltagarna fick prova på olika förhållanden där de låga nattemperaturerna satte utrustningen på de prov man önskade. Eleverna fick också inblick i hur systemet fungerar i lite besvärligare förhållanden. Eftermiddagssolen gjorde snön lös och skapade lite problematik vid vissa utläggningar.
– Fordonsmattesystemet har provats under olika vinterförhållanden och har en viktig funktion för framkomligheten vid tjällossning och över våtmarker. Men den kan även användas för att förstärka slitna vägar under regniga perioder, säger Erik Hansson, projektledare för fältarbeten vid Försvarsmaktens vinterenhet.

I Boden kommer de första soldaterna att utbildas på fordonsmattan till hösten. Systemet kommer då att öka framkomligheten för de stridsvagns-, stridsfordons- och artilleriförband som finns i Bodens garnison.

Försvarets materielverk, FMV, lämnar över fordonsmattesystemet till Ingenjörfunktionen i Eksjö och Boden den 21 april i Eksjö.