Flyguppdrag i Afghanistan

I början av maj förstärker Försvarsmakten verksamheten i Afghanistan med ett Herculesplan. Uppgiften för flygplanet och den därtill hörande personalstyrkan på cirka 20 personer är att genomföra flygtransporter för International Security Assistance Force, ISAF, i Afghanistan.

En Hercules landar på flygplatsen i Mazar-e-Sharif i Afghanistan. Foto: Daniel Skoglund

I slutet av april, eller början av maj lyfter styrkan från F7 Såtenäs till Afghanistan, för att vara operativa och kunna flyga uppdrag från den femtonde samma månad.

Förbandet räknar med att flyga ungefär 80 timmar per månad under den period man är baserad vid Camp Marmal i Mazar-e-Sharif. I mitten av september är det dags för ombasering hem till Sverige igen. 

Chefen för ISAF ger uppgifter till Swedish Air Element, som förbandet heter och flygningar över hela Afghanistan kan bli aktuella. Flygtaktiska staben, FTS, har dock alltid möjligheten att lägga nationella förbehåll med hänsyn till bedömd hotbild. Dessa förbehåll kan medföra begränsningar i vilka områden Swedish Air Element flyger.