En gång fredssoldat – alltid fredskamrat

Fredsbaskrarna Sverige, förbundet för fredsveteraner, har firat 25-årsjubileum och valde att förlägga jubileet till Eksjö. Förbundets mål är att bevara och utveckla det kamratskap som grundats under utlandstjänstgöring som fredssoldat i FN-tjänst eller i av FN sanktionerade missioner under mottot En gång fredssoldat – alltid fredskamrat.

Ordföranden för Fredsbaskrarna Sverige, Bo Wranker, inledningstalar vid jubileet. Foto: Bo Palmgren / Fredsbaskrarna Sverige
Bildtext: Riksdagsman Allan Widman (fp) medaljeras av den nordiska presidenten i Board of Nordic Blue Berets (BNBB), Helge Olsen.
Bildtext: Riksdagsman Allan Widman (fp) medaljeras av den nordiska presidenten i Board of Nordic Blue Berets (BNBB), Helge Olsen. Foto: Bo Palmgren / Fredsbaskrarna Sverige

Fredsbaskrarna Sverige höll i slutet av mars årsmöte och 25-årsjubileum på Göta ingenjörregemente i Eksjö. 150 medlemmar deltog och inbjudna gäster var bland annat generallöjtnant Anders Lindström, chef för Försvarsmaktens insatsstab och riksdagsman Allan Widman (fp), regeringens utredare av veteransoldatutredningen som lämnades till regeringen i oktober förra året.

Fredsbaskrarna Sverige har varit en remissinstans för veteransoldatutredningen och har i sitt svar påpekat att all personal som tjänstgjort i internationella missioner måste ges samma uppmärksamhet. Det vill säga inte bara de som tjänstgjort i Utlandsstyrkan utan även så kallad sekonderad personal som till exempel militära observatörer och stabs- och chefspersonal utlånade till olika organisationer. Fredsbaskrarna framför i sitt svar också stöd till förslaget om att familjemedlemmar också uppmärksammas.

Allan Widman informerade under jubileet om det fortsatta arbetet med veteransoldatutredningen. Utredningen pekar på att samverkansformerna med Försvarsmaktsexterna organisationer som till exempel Fredsbaskrarna Sverige bör formaliseras. Detta välkomnas av förbundet som hoppas att Fredsbaskrarna utvecklas till en landsomfattande veteranorganisation.

Jubileet avslutades med en jubileumsmiddag där tal hölls och gåvor utdelades till 25-åringen.