Chefen FS17 ser över delar av sitt förband

Chefen FS17, Olof Granander följde sin ammunitionsröjningsgrupp under en dag i Skillingaryd. Utbildningsintensiteten i gruppen är hög då de inom kort ska certifieras inför rotationen till Afghanistan.

C FS 17, Olof Granander i samtal med sin CMD-grupp. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Vid lunchen är det lägligt för lite småprat.
Vid lunchen är det lägligt för lite småprat. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Det är med stor noggrannhet röjningsladdningen sätts på plats.
Det är med stor noggrannhet röjningsladdningen sätts på plats. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
C FS17 följer gruppens förberedelser inför röjningen med stort intresse.
C FS17 följer gruppens förberedelser inför röjningen med stort intresse. Foto: Maddelena Lago
Vid lunchen är det lägligt för lite småprat. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
Det är med stor noggrannhet röjningsladdningen sätts på plats. Foto: Maddelena Lago/Ing 2
C FS17 följer gruppens förberedelser inför röjningen med stort intresse. Foto: Maddelena Lago

Syftet med chefen FS17 besök var dels att få träffa gruppen personligen men även att få en chans att följa deras utbildning och arbetssätt.
– Det är viktigt att känna av hur läget i gruppen är, sade Granander.
En extra bonus var att de instruktörer som fanns på plats tidigare varit på mission och hade en hel del erfarenheter som Granander med stort intresse tog del av.

Dagens scenario byggde på att området som skulle sökas igenom var ett gammalt talibantillhåll där en stor mängd ammunition lämnats kvar.
– Dagens moment är en mycket rättvis bild på hur det kan se ut på plats i Afghanistan, sade Anders Carlsson som själv ingick i FS15.
Momentet avslutades med att en spränghandgranat och en sprängvinggranat oskadliggjordes.

Ammunitionsgruppen som på engelska benämns Conventional Munitions Disposal (CMD) utbildas vid Göta ingenjörregemente, Ing 2 i Eksjö. Gruppens uppgift är att röja konventionell ammunition och då huvudsak oexploderad ammunition. Förutom denna grupp ansvarar Ing 2 för att bemanna och utbilda ytterligare sju CMD-grupper och åtta IEDD-grupper som ska användas i insatser till Afghanistan och Kosovo.

EOD Explosive Ordnance Disposal, ammunitionsröjning
CMD Conventional Munitions Disposal, röjning av konventionell ammunition
IED  Improvised Explosive Device, anordning som är provisoriskt tillverkad eller placerad på ett provisoriskt sätt och som innehåller ämnen, kemikalier eller materiel som är förstörande, dödliga eller skadliga.
IEDD Improvised Explosive Device Disposal, röjning av IED.