Broar och tunga lyft

Broförmågan ska finnas i fältarbetsförbanden och Fältarbetsskolan är nu inne i ett skede av utbildning i brobyggnad. Konsten att konstruera ett broförslag och att sedan förverkliga detta till en fast bro står först på schemat. Elever från Officersprogrammet och Specialistofficersutbildningen utbildas tillsammans i samma kurs fast med olika lärandemålsättningar.

Elever från olika kurser på Fältarbetsskolan lyfter tillsammans en tvärbalk på plats. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Lärarna Pehr Sturesson och Sara Larsson studerar reglementet inför nästa moment i brobygget.
Lärarna Pehr Sturesson och Sara Larsson studerar reglementet inför nästa moment i brobygget. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Sergeanterna Martin Högstedt, taktisk/operativ officer och Daniel Lundahl, specialistofficer tycker att det är bra att de utbildas tillsammans.
Sergeanterna Martin Högstedt, taktisk/operativ officer och Daniel Lundahl, specialistofficer tycker att det är bra att de utbildas tillsammans. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Att med precision manövrera den fjärrstyrda kranen är ett moment i krankursen.
Att med precision manövrera den fjärrstyrda kranen är ett moment i krankursen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Lärarna Pehr Sturesson och Sara Larsson studerar reglementet inför nästa moment i brobygget. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Sergeanterna Martin Högstedt, taktisk/operativ officer och Daniel Lundahl, specialistofficer tycker att det är bra att de utbildas tillsammans. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2
Att med precision manövrera den fjärrstyrda kranen är ett moment i krankursen. Foto: Peter Gustafsson/Ing 2

Fackverkskonstruktionen Balkbro 2 är inte ett brosystem som finns i insatsorganisationen ändå är det den vanligast förekommande bron som byggs vid internationella insatser. Brons längd kan varieras efter behov och är relativt snabb att bygga. Bron kan vid behov även byggas helt utan maskinresurser.

Att ha kompetens att bygga bro är något som alla fältarbetsofficerare får under sin utbildning. Eleverna vid Officersprogrammet 2007-2010 har gjort ett broförslag, det vill säga räknat ut och ritat hur den aktuella bron ska konstrueras. Tillsammans med Specialistofficerskursen 2008-2009 bygger de sedan bron.

Martin Högstedt som läser vid Officersprogrammet och Daniel Lundahl som är specialistofficer tycker att det är mycket givande att utbildas tillsammans. Det gör att man får förståelse för varandras roller säger de båda, man får pröva på att både leda och bli ledd. Daniel, som är specialistofficer på just bro, tycker att det är både bra och viktigt att alla får utbildning i brobyggnad.
– Man får många detaljer klart för sig när man praktiserar, säger Martin. När vi haft taktikutbildning vid Militärhögskolan har vi kanske ibland trott att det är enklare än vad det faktiskt är att bygga en bro.

Utbildning i tunga lyft

Det sker också utbildning i tunga lyft i en kurs på Ing 2, lyft med hjälp av kranar. Officerare från Ing 2 i Eksjö och I 19 i Boden lär sig att bli instruktörer för fast monterade kranar. De utbildas på två olika kransystem och den ena kan lyfta upp till 26,5 ton. En av kranarna är specialkonstruerad för att lyfta brodelarna i Krigsbro 5 och den andra används till exempel för att lyfta containrar vid byggnation av camper säger Göran Salomonsson, en av lärarna på kursen.

Både bro- och krankurserna kommer väl till pass när Ing 2 stödjer orienteringstävlingen O-Ringen 2009 som går av stapeln i Eksjö i sommar. Brokursen har bland annat med eleverna vid Yrkesofficersprogrammet 2006-2009 byggt en balkbro vid en gång- och cykelväg. Krankursen i sin tur kommer att lyfta en Krigsbro 4 på plats vid en svår passage i tävlingsterrängen.