Anmälan om sexuellt ofredande

En svensk soldat i utlandsstyrkan i Afghanistan har inkommit med en anmälan mot en lokalanställd som arbetar inne på den svenska campen i Mazar-e-Sharif. Anmälan gäller sexuellt ofredande och en utredning har inletts, vilken leds av åklagare i Sverige. Parallellt med utredningen vidtas nu interna och förebyggande åtgärder.

– Jag ser mycket allvarligt på det här och nu vidtar vi alla åtgärder för att bistå utredningen, säger överste Håkan Hedlund, kontingentschef i Afghanistan.

Utlandsstyrkan i Afghanistan har säkerställt att det finns samtalsstöd och kommer oavsett utfallet av utredningen vidta åtgärder för att förebygga att liknande händelser uppstår igen.