Akutsjukvård i fält

För första gången någonsin har kursen ”Akutsjukvård i fält för anställda inom Försvarsmakten” genomförts norr om Dalälven. Kursen som tidigare genomförts i bland annat Göteborg hölls nu för förbanden i norr på Norrbottens regemente i Boden och bland kursdeltagarna fanns tre officerare från F 21.

Löjtnant Erik Grönber och Löjtnant Björn Johansson räddar en skadad person ur ett brinnande hus. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten
Löjtnant Max Berkö hjälper av ambulanspersonalen att ta hand om den skadade.
Löjtnant Max Berkö hjälper av ambulanspersonalen att ta hand om den skadade. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten
Löjtnant Max Berkö hjälper av ambulanspersonalen att ta hand om den skadade. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten

Löjtnant Max Berkö, löjtnant Erik Grönberg och löjtnant Nils Peterson, från F 21:s basbataljon, blev utsedda för att genomgå den tio veckor långa utbildningen som hölls på Norrbottens regemente i Boden. Syftade med utbildningen var att utveckla grundläggande teoretisk och praktisk kompetens i akut omhändertagande av skadad eller sjuk person. En givande utbildning som avslutades med ett realistiskt övningsmoment där de nya kunskaperna övades. 
– Vi ska nu kunna agera chef på skadeplats, följa upp och stötta soldater i deras sjukvårdsutbildning, berättar Erik Grönberg.

Realistiska övningsmoment

Under utbildningen varvades teori och praktik med bland annat moment som fiktiv husbrand och bilolycka med många skadade. Som sista stadium genomfördes en krisövning, där scenariot var en sprängolycka.

Erik Grönberg fungerade som ställföreträdande övningsledare men när scenariot gick ut på att den ordinarie övningsledaren vid en explosion hade blivit sprängd i handen, buken och benet blev det Eriks uppgift att fungera som övningsledare. Han fick omedelbart mycket att göra för att styra upp händelsen. Max och Nils påbörjade genast de första livräddande åtgärderna och Erik larmade via larmcentralen.
– Mitt ansvar var att tillkalla hjälp till platsen, se till att ambulansen kom till rätt plats samt att jag hade sändig uppdatering med läkarna. Dessutom hade jag kontakt med informationsofficeren som hade till uppgift att utarbeta pressmeddelande, berättar Erik.

Kursdeltagarna bedöms med något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att få betyget väl godkänd eller godkänd krävs att alla teoretiska och praktiska prov är godkända. Den tio veckor långa utbildningen ger eleverna civilt meritvärde med 15 högskolepoäng.