Akutsjukvård i fält

I tio veckor har utbildningen ”Akutsjukvård i fält för anställda inom Försvarsmakten” genomförts i Boden.  Deltagare har varit kompanisjuksköterskor och andra sjukvårdsföreträdare från förbanden i norra Sverige.

Under utbildningen har övningar i samverkan med räddningstjänsten genomförts med inslag av allt från omhändertagande på skadeplats till krishantering. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten
Ytbärgaren Hans Rova och Birgitta Miettinen, till vardags kompanisköterska på Artilleriregementet, övar här omhändertagande på docka i samband med brandövningen.
Ytbärgaren Hans Rova och Birgitta Miettinen, till vardags kompanisköterska på Artilleriregementet, övar här omhändertagande på docka i samband med brandövningen. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten
En krisövning, där scenariot var en sprängolycka, genomfördes också under utbildningen.
En krisövning, där scenariot var en sprängolycka, genomfördes också under utbildningen. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten
Ytbärgaren Hans Rova och Birgitta Miettinen, till vardags kompanisköterska på Artilleriregementet, övar här omhändertagande på docka i samband med brandövningen. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten
En krisövning, där scenariot var en sprängolycka, genomfördes också under utbildningen. Foto: Susanne Rostadius/Försvarsmakten

Utbildningen syftar till att eleven skall utveckla grundläggande teoretisk och praktisk kompetens avseende ett akut omhändertagande av skadad eller sjuk person. Efter genomförd utbildning kan eleverna kunna agera chef på skadeplats, följa upp soldater och sjukvårdsenheter vid övningar samt genomföra sjukvårdsmoment. Utbildningen innebär dessutom att eleverna har kompetens och förordnande för att upprätthålla sjukvårdsberedskap två enligt Försvarsmaktens säkerhetsinstruktion, SäkI.

En av deltagarna är kapten Hans Rova som arbetar som ytbärgare vid Helikopterskvadronen på Kallax har väntat på denna utbildning i fem år.
– Äntligen får vi den fördjupande utbildning i sjukvårdstjänst som vi efterfrågat, säger Hans Rova.

Realistiska övningsmoment

Utbildningen har varvats med teori och praktiska övningar. Bland annat har det genomförts övningsmoment i samverkan med räddningstjänsten. Vid en fiktiv husbrand och bilolycka med många skadade fick eleverna testa sina kunskaper i praktiken. En krisövning, där scenariot var en sprängolycka, har också genomförts. Övningen omfattade allt från omhändertagande på skadeplats till regementets krishanteringsfunktioner.

Hela bilden

Erik Springer arbetar som instruktör på Skyddscentrum, SkyddC i Umeå, var också en av deltagarna. Han tycker att kursen varit jättebra och att lärarna har mycket hög kompetens.
– Det är bra att vi har fått göra momenten fullt ut, det gör att vi verkligen får den rätta bilden av hur vi ska agera, säger Erik.

Erik kommer bland annat att ansvara för sjukvårdstjänsten vid SkyddC men kommer också att viss tid arbeta som instruktör på sjukvårdsskolan i Boden.

Kursdeltagarna bedöms med något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd. För att få betyget väl godkänd eller godkänd krävs att alla teoretiska och praktiska prov är godkända. Den tio veckor långa utbildningen ger eleverna civilt meritvärde med 15 högskolepoäng.