100 miljoner för en förbandsreserv

100 miljoner kronor om året kostar regeringens förslag att förrådsställa fyra mekaniserade bataljoner som en förbandsreserv. För att finansiera detta föreslår Försvarsmakten att medel omfördelas mellan olika anslag. Det framgår av det kompletterande budgetunderlag för 2010 som Försvarsmakten lämnar i dag till regeringen.

Vid en allvarlig omvärldsutveckling ska en förbandsreserv med fyra mekaniserade bataljoner kunna mobiliseras för nationella operationer. Det föreslog regeringen i sin proposition Ett användbart Försvar. Nu återkommer Försvarsmakten med hur myndigheten har uppfattat inriktningen.
– För att finansiera förbandsreserven föreslår vi att 100 miljoner kronor tas från fredsfrämjande insatser. Det går inte att belasta förbandsverksamheten eller materielpengarna för då minskar våra möjligheter att klara målbilden 2014 , säger ekonomidirektören Lars Eriksson.

Så planeras förbandsreserven

Enligt Försvarsmaktens förslag ska de mekaniserade bataljonerna i förbandsreserven kunna mobiliseras för nationella operationer inom tre år efter särskilt beslut från regeringen. Kostnaden inriktas till högst 100 miljoner kronor per år. Materiel som inte behövs för insatsorganisationen förrådsställs och underhålls. Mer pengar och särskilda beslut krävs om materielen ska kompletteras eller för utbildning, övningar och beredskap.