Utveckling mot nya tider

Försvarsmaktens övergång till att rekrytera soldater helt på frivillig väg är en omställning som ställer många nya krav, inte minst vad gäller ledarskap och pedagogik. Ämnet blev det naturliga temat på årets nätverksmöte som Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) anordnade.

Det fanns mycket att diskutera på FMLOPE:s nätverksmöte. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Överste Johan Fölstad föreläste om det nya personalförsörjningssystemet.
Överste Johan Fölstad föreläste om det nya personalförsörjningssystemet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten
Överste Johan Fölstad föreläste om det nya personalförsörjningssystemet. Foto: Christian Lövgren/Försvarsmakten

Pliktutredningen introducerar en för oss ny amerikansk term, AVF som står för All Volontary Forces, och betyder ett försvar grundat på frivillighet. Regeringens målsättning är att det nya systemet ska börja gälla den första juli 2010, vilket innebär nya utmaningar för framtida rekrytering, personalförsörjning och ett förändrat utbildningssystem.

Föreläsare med olika perspektiv

Utvecklingsmötet pågick under två dagar och cirka 50 deltagare från hela landet fick först lyssna till tre föreläsare; överste Johan Fölstad från Högkvarteret som pratade om det nya personalförsörjningssystemet, överstelöjtnant Anders Waldén som delade med sig av sina erfarenheter från Nederländerna, som slopade värnplikten 1996 och Kim Tuorila, kommittésekreterare i pliktutredningen.

– Den stora utmaningen för Försvarsmaktens ligger i hur vi i framtiden ska kunna rekrytera, men kanske framförallt i hur vi ska kunna attrahera, sa major Thomas Grevholm från FMLOPE. Alla tre föreläsarna berörde också på olika sätt, hur avgörande det är att Försvarsmakten ses som en attraktiv arbetsplats. Pedagogik, ledarskap och värdegrund är tre viktiga delar för att nå det målet.

Major Niclas Ljung, FMLOPE, var inne på samma linje och gav några exempel.
– Ledtiderna från att man bestämmer sig för att satsa på officersyrket till att utbildningen startar måste vara kortare, det måste gå att kombinera yrket med ett familjeliv och vi måste modernisera sättet att arrangera lärsituationer. Det här vänder upp och ner på mycket men det svåra blir inte att ta till sig det nya utan att släppa det gamla, funderar han.

Många frågor

Föreläsningarna följdes av olika gruppdiskussioner och workshops. Många var de frågeställningar som bollades mellan deltagarna. Olika kravnivåer för olika befattningar, hur skapas trygghet i anställningen med bibehållen flexibilitet, hur ska de sökande få en realistisk och relevant bild av vad jobbet innebär innan de söker, är några exempel på vad som kom upp. Det hela mynnade ut i ett antal frågor som deltagarna tog med sig hem till sina förband för att där utreda vad det innebär på deras arbetsplats.

Mötet visade att det finns många områden som kräver insatser, särskilt områdena ledarskap och pedagogik. Men deltagarna åkte också hem med ett utökat kontaktnät och bredare perspektiv på sin egen verksamhet.