Utskottsbesök hos aspiranterna

Det blev många frågor om rekrytering, antagning och utbildning när försvarsutskottets ledamot Else-Marie Lindgren (kd) besökte den nystartade aspirantutbildningen i Halmstad.– Här finns mycket intressant att hämta inför ett kommande frivilligt system, sa hon efter besöket.

Else-Mari Lindgren (KD) samtalade med aspiraterna. Foto: Morgan Sundén/Försvarsmakten

Den 25 veckor långa aspirantutbildningen är en förberedande utbildning för den som vill bli specialistofficer men som inte har gjort värnplikt, vilket hittills har varit ett inträdeskrav. Det 70-tal aspiranter som nu har utbildats i en månad vid Halmstads garnison har varierande ålder och bakgrund, och cirka en fjärdedel är kvinnor. De kommer från hela Sverige, allt från Hammenhög till Umeå.
– Det är roligt att se att det är så blandade åldrar, och så hög andel kvinnor, sa Else-Marie Lindgren. Vi vill ha en bra mix i Försvarsmakten, och eftersträvar en större variation bland dem som börjar arbeta där.

Den första kullen med aspiranter har alltså självmant sökt utbildningen för att sedan kunna starta specialistofficersutbildningen, men de var väldigt olika förberedda på vad en soldat- och officersutbildning egentligen innebär.
– Jag såg reklamen på tunnelbanan, och så tipsade min pappa mig om att jag borde söka, sa en tjej. Jag tyckte det var en spännande möjlighet.
En annan tjej har mönstrat tidigare, men tyckte inte att det passade just då. Flera andra killar har mönstrat men inte fått någon befattning. Else-Marie Lindgren ställde många frågor om hur antagningsprocessen gått till, om hur många av de sökande som varit behöriga, som passerat antagningstesterna, och om hur utbildningen lagts upp.

Jacob Flodén, ställföreträdande chef för aspirantkompaniet, förklarade att tre ”nyheter” i soldatutbildningen varit särskilt viktiga för Militärhögskolan Halmstad i utformningen av utbildningen. Det första är frivilligheten – att utbildningen skulle fyllas med hjälp av sin egen attraktionskraft. Det andra är att utbildningen skulle vara kortare än värnpliktsutbildningen, men med ett högre tempo i lärandet. Och till sist att de aspiranter som blir godkända skulle få platsgaranti på specialistofficersutbildningen.
– Det här är saker som det har funnits många olika åsikter om, men vi har drivit det hårt och är glada att vi fått genomföra den här utbildningen på ett delvis nytt sätt, sa Jacob Flodén.
– Det är viktigt att ha förmåga att tänka nytt när vi går in i ett nytt system, sa Else-Marie Lindgren. Vi måste fundera över vad det verkligen är som kan attrahera ungdomar till Försvarsmakten.
Hon önskade aspiranterna lycka till och poängterade att hon gärna vill veta mer framöver om hur utbildningen har gått.