Ubåtsräddning genomförd

Mellan onsdag och torsdag genomfördes övningen Medex 2009 ombord på HMS Belos vid Första ubåtsflottiljen med fullgott resultat.

URF kopplad till HMS Belos Foto: Ingebrikt Sjövik
Marinläkare i samråd före behandling
Marinläkare i samråd före behandling Foto: Ingebrikt Sjövik
Operatör kontaktar personal inne i kammaren
Operatör kontaktar personal inne i kammaren Foto: Ingebrikt Sjövik
Övningen slutförd och besättningen släpps ut ur den 30 grader varma kammaren
Övningen slutförd och besättningen släpps ut ur den 30 grader varma kammaren Foto: Ingebrikt Sjövik
Marinläkare i samråd före behandling Foto: Ingebrikt Sjövik
Operatör kontaktar personal inne i kammaren Foto: Ingebrikt Sjövik
Övningen slutförd och besättningen släpps ut ur den 30 grader varma kammaren Foto: Ingebrikt Sjövik

Övningen gick ut på att öka Försvarsmaktens beredskap i att kunna behandla ett stort antal personer som utsatts för dykarsjuka. I denna övning simulerades att en besättning från en sjunken ubåt evakuerats med hjälp av marinens ubåtsräddningsfarkost, URF. Därefter har personalen förts över till HMS Belos tryckkammarsystem för att genomgå en behandling med sjukvårdspersonal som varade i cirka 30 timmar.

Som mest var det 31 personer inne i kammarsystemet samtidigt. Systemet är konstruerat för att klara av 35 personer eftersom detta är det maxantal en svensk ubåtsbesättning får uppgå till. Systemet på HMS Belos är unikt eftersom inget annat tryckkammarsystem i Sverige kan behandla fler personer samtidigt. Det är därför en av Ubåtsflottiljens uppgifter att bistå samhället med dessa resurser om det skulle finnas ett behov.
– Övningen har genomförts med fullgott betyg och med hjälp av erfarenheter från förra övningen som genomfördes 2007 finns ingenting att klaga på, säger HMS Belos fartygschef, Mikael Hahne. Att tillägga är också att en övning som denna där personal överförs under tryck mellan olika enheter aldrig har genomförts innan 2007, Sverige är således världsledande inom detta område.

Inget annat land i världen har heller ett så avancerat ubåtsräddningssytem som Sverige. Därför har vi ett stående samarbete med andra nationer om att rädda deras ubåtar om de skulle förolyckas.

Förutom Försvarsmakten har även personal från Karolinska sjukhuset, Blekingesjukhuset i Karlskrona samt Sahlgrenska sjukhuset deltagit. Försvarsmaktens medicinska centrum samt personal från marinen har deltagit som kammaroperatörer, sjukvårdspersonal och patienter.