Tung transport till Somalias kust

Det svenska bidraget till den EU-ledda operationen Atalanta ska vara på plats den 15 maj. Nu är upphandlingen av det fartyg som ska transportera ned de svenska fartygen i sitt slutskede.

Norska patrullbåtar anländer på ship-lift till FN-missionen utanför Libanon 2006 där även svenska korvetterna Gävle och Sundsvall deltog. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Det finns en rationell anledning till att fartygen inte kör för egen maskin.
– Genom att transportera fartygen ner till området får vi en möjlighet att så gott som omedelbart kasta loss och börja skydda FN:s mattransporter säger Magnus Jönsson som är chef för förbandet

Fartygen hade mycket väl kunnat köra för egen maskin hela vägen till operationsområdet. Det hade dock inneburit ett behov av att underhålla fartygen vid ankomsten, vilket tagit tid. En annan fördel är att besättningarna kan utbildas hemma i Sverige under tiden transporten äger rum.

Sådana här transporter är ett beprövat sätt att förflytta mindre stridsfartyg från ett område till ett annat. Bland annat har Tyskland och Norge gjort så till Adenviken respektive Medelhavet.

Den 15 maj ska de svenska fartygen vara på plats i området och börja sitt viktiga uppdrag med att skydda FN:s mattransporter. Den humanitära situationen i Somalia bedöms i dagsläget vara en av de svåraste i Afrika och den fortsätter att förvärras på grund av säkerhetsläget, torkan och de ökade livsmedelspriserna. Omkring 3,2 miljoner människor, eller 43 procent av befolkningen, är i akut behov av nödhjälp. Det är en ökning med närmare 77 procent sedan början av 2008.