Tekniska chefer utbildas i bärgning

De tekniska cheferna på olika nivåer i Ing 2 insatsorganisation har utbildats i att leda bärgning. En teknisk chef är ansvarig för omhändertagande av materiel och i detta begrepp ingår bland annat bärgning, bogsering och bortforsling av fordon som havererat av en eller annan anledning.

Bärgningsutrustning klar för drag vid personalutbildning vid Ing 2. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Bärgningsterrängbilen uppställd för att börja dra loss ett objekt.
Bärgningsterrängbilen uppställd för att börja dra loss ett objekt. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2
Bärgningsterrängbilen uppställd för att börja dra loss ett objekt. Foto: Stefan Söderberg/Ing 2

Fem tekniska chefer ur Ing 2 insatsorganisation har utbildats i att leda bärgning av fordon med hjälp av en bärgningsterrängbil. I insatsorganisationen är det bärgningsgruppen som utför själva bärgningen men den tekniske chefen har alltid det tekniska ansvaret.

Det är Markus Ronnfors, Teknisk Chef på ett av ingenjörkompanierna i 21.ingenjörbataljon som utbildar sina kollegor.
- Vid utbildningen försöker jag att krångla till själva bärgningen lite extra för att deltagarna ska tvingas att använda all utrustning som finns i bärgningsterrängbilen, säger Markus Ronnfors.

Att noggrant bedöma hur bärgningen ska genomföras, att ha ordning och reda under arbetet samt att kunna samarbeta inom en bärgningsgrupp är andra viktiga faktorer som lärs ut under utbildningen.