Taktikens grunder

Efter två veckors vinterutbildning i Arvidsjaur är nu kadetterna tillbaka på skolan sedan några veckor tillbaka. Från utbildning som enskild soldat till utbildning för att kunna leda militära förband. Båda sakerna krävs för att bli en bra officer.

Seminarium med kadetterna kring stridens grunder med läraren Magnus Christiansson. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna diskuterar taktikens grundprinciper.
Kadetterna diskuterar taktikens grundprinciper. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Taktiska lärdomar från andra världskriget i Finland är fortfarande användbara.
Taktiska lärdomar från andra världskriget i Finland är fortfarande användbara. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Major Pelle Egnell diskuterar marintaktik med kadetterna.
Major Pelle Egnell diskuterar marintaktik med kadetterna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Kadetterna diskuterar taktikens grundprinciper. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Taktiska lärdomar från andra världskriget i Finland är fortfarande användbara. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten
Major Pelle Egnell diskuterar marintaktik med kadetterna. Foto: Lars O Nilsson, Försvarsmakten

Kadetterna studerar just nu en 11-poängskurs i militärteori och metod inom ämnet krigsvetenskap. Den här veckan håller de på med taktiska grundprinciper och har bland annat studerat kriget mellan Israel och Egypten 1973 som exempel. I det kriget var manövertänkande och överraskning viktiga inslag för att nå framgång.

Kursen innehåller ganska mycket litteratur som skall studeras, men också seminarier där det finns möjlighet att utbyta tankar och diskutera olika frågeställningar. Sam Geranpayeh som är en av kadetterna säger att seminarierna är bra eftersom de ger möjlighet att vidga sina egna vyer och få en större förståelse för problemställningar även i de andra arenorna. Med arenor menas strid i luften, till sjöss eller på marken.

Under onsdagen genomfördes utbildningen i lite annorlunda form genom att kadetterna gick runt på ett antal stationer inom Karlbergs område där de fick arbeta med att lösa olika taktiska problem. Uppgifterna rörde allt från beslutsfattning under striderna i andra världskrigets Finland till en marin operation utanför en fiktiv kuststräcka.

Veckan avslutas med ett prov kring begrepp inom stridens grunder.