Sverker Göranson tar befälet

Under högtidliga former överlämnade general Håkan Syrén i dag kommandot till nye överbefälhavaren general Sverker Göranson.

General Håkan Syrén lämnar över kommandot till nye överbefälhavaren Sverker Göranson. Foto: Alexander Karlsson/Combat Camera

Ceremonin som hölls på Karlbergs slott under eftermiddagen inramades av fanvakt och musikkår. Avgående ÖB Håkan Syrén inledde med inspektion av bland annat honnörsstyrka och Försvarsmaktens samlade chefer. Därefter var det dags för försvarsministern att ta plats i talarstolen.

Försvarsminister Sten Tolgfors tackade Håkan Syrén och framhöll bland annat hans initiativ till nordiskt försvarssamarbete, arbetet med Nordic Battlegroup och hans engagemang för värdegrundsfrågor. Vänd till Sverker Göranson sa försvarsministern att stora utmaningar väntar. Inte minst att ställa om ekonomistyrningen och personalförsörjningen samtidigt som försvarets operativa verksamhet rullar på.

Försvarsministern avlöstes i sin tur av general Håkan Syrén som höll ett kort anförande och därefter till tonerna av trumvirvlar överlämnade kommandostav och kommandotecken till tillträdande överbefälhavare Sverker Göranson.

Så var det dags för general Göranson att hålla sitt första tal som ÖB. Han framhöll Försvarsmaktens unika profession, väpnad strid.
– Vi är ständigt beredda att genomföra insatser, hävda Sveriges nationella integritet och stödja samhället vid större kriser. Men stora förändringar väntar. Våra insatser internationellt ökar, men vi får inte glömma balansen mellan att verka nationellt som internationellt.

I sitt tal framhöll Sverker Göranson också vikten av ett tydligt ledarskap.
– Vi tränas för de svåraste situationer där liv står på spel. Detta innebär krav på precision, lojalitet, professionalism och flexibilitet. På dessa principer är mitt eget ledarskap byggt.

Efter överlämningsceremonin fick Sverker Göranson för första gången som överbefälhavare möta pressen.