Sverker Göranson ny ÖB

En 54-årig armégeneral med rötterna i den skånska myllan blir Sveriges nye överbefälhavare. Generallöjtnant Sverker Göranson tar över efter Håkan Syrén.– Jag har tackat ja och gjort det med en stark känsla av ödmjukhet inför den ansvarsfulla och komplexa uppgiften att fortsätta leda Försvarsmakten in i framtiden, säger Sverker Göranson.

Sverker Göranson tillsammans med försvarsminister Sten Tolgfors under fredagens presskonferens i Rosenbad. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Sverker Göranson, ny överbefälhavare.
Sverker Göranson, ny överbefälhavare. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera
Sverker Göranson och statsminister Fredrik Reinfeldt.
Sverker Göranson och statsminister Fredrik Reinfeldt. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Sverker Göranson, ny överbefälhavare. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Combat Camera
Sverker Göranson och statsminister Fredrik Reinfeldt. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera

Det är en gymnasieingenjör som 1975 valde den militära banan som nu ska leda Sveriges väpnade styrkor. Karriären började i pansartrupperna och Göranson har på 30 år avancerat från löjtnant till generallöjtnant.

Internationellt har han studerat vid den amerikanska arméns chefs- och högre stabscollege samt gått FN:s stabsofficerskurs. Sverker Göranson har under knappt ett år tjänstgjort i Bosnien under kriget och senare i den NATO-ledda insatsen. Han har varit armé- och biträdande försvarsattaché vid den svenska ambassaden i Washington i tre och ett halvt år.

I Sverige har han bland annat varit ställföreträdare på Södra Skånska regementet, brigadchef på Livgardet, och i Högkvarteret chef för planeringsstaben, arméinspektör och sedan 2007 Försvarsmaktens stabschef och chef för Högkvarteret och därmed en av ledamöterna i Försvarsmaktens ledningsgrupp. Om sin ledarstil säger han:
– Som chef måste jag ange tydliga mål för att vi ska leverera rätt resultat. Med varje roll följer ansvar. Jag är noga med att prioriteringar och inriktningar för arbetet tränger igenom till alla – principer som gäller i alla delar av Försvarsmakten.

I januari redovisades svaren på de planeringsfrågor som regeringen ställt. Det betyder fortsatt omställning av de väpnade trupperna.
– Förbanden ska ha en bättre förmåga att kunna sättas in med kort varsel, såväl nationellt som regionalt och globalt i alla konfliktnivåer, konstaterar Sverker Göranson. Förbanden får ett roterande schema med förberedelser, insats, beredskap och återhämtning.

Försvarsmaktens förslag bygger på vad en enig Försvarsberedning beställt: Alla soldater och sjömän ska vara frivilligt rekryterade som anställda eller kontrakterade. Något som i sin tur kräver att duktiga och motiverade tjejer och killar vill jobba i Försvarsmakten.

Privat är Sverker Göranson gift med Ann och har två barn. Han bor i ett hus i en av Stockholms kranskommuner. Ett av de stora fritidsintressena är utförsåkning som har lett till att lundasonen är utbildad skidlärare och åkt med bergsguide i såväl Frankrike som USA och Canada.

Ett annat intresse är Bossen – Bruce Springsteen. De som åkt med Sverker Göranson i bilen kan vittna om vad som spelas – och på vilken volym. Hittills har han sett fyra konserter med Springsteen i Sverige.
– Det blir en femte nu i sommar, säger Sverker Göranson. Jag har biljett till konserten i juni.

Sverker Göranson tillträder den 25 mars och tar över som ÖB i samband med en ceremoni på Karlbergs slott.

– Regeringen har valt en bra efterträdare på ÖB-posten. Jag har under flera år samarbetat nära med Sverker Göranson och vet att Försvarsmakten kommer att ledas av en bra ÖB. Jag känner mig helt trygg med att lämna över chefskapet den 25 mars och önskar honom lycka till i den nya rollen, säger ÖB Håkan Syrén.