Svenska förband filmades för dokumentär

Paul Anderson, journalist och dokumentärfilmare, följde FS 16 och dokumenterade en patrulls arbete under en dag. Dokumentärfilmen produceras av ett fristående produktionsbolag på uppdrag av Nato och ska skildra ISAF:s operationer i Afghanistan.

Paul Andersson följde en svensk patrull under en dag och filmade möten med lokalbefolkningen. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Paul Andersson, journalist, filmar en svensk patrull medan Major Marianne från Rumänien tittar på.
Paul Andersson, journalist, filmar en svensk patrull medan Major Marianne från Rumänien tittar på. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Paul Anderson filmar en annorlunda fotbollsmatch på en skolgård i Afghanistan.
Paul Anderson filmar en annorlunda fotbollsmatch på en skolgård i Afghanistan. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Paul Andersson, journalist, filmar en svensk patrull medan Major Marianne från Rumänien tittar på. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten
Paul Anderson filmar en annorlunda fotbollsmatch på en skolgård i Afghanistan. Foto: Lukas Linné/Försvarsmakten

Patrullen startade i tidig morgontimma och efter drygt en timmes resa på bitvis mycket dåliga vägar nåddes byn. Byskolan har tidigare fått besök av svenska enheter och den här gången var det målet med besöket att dela ut skolmateriel inför terminsstarten och samverka med rektorn.
– Det var intressant att följa de svenska soldaternas nära kontakt med den afghanska befolkningen. Deras sätt att arbeta skiljer sig på många sätt ifrån vad jag har sett tidigare under mitt arbete med dokumentären om ISAF, säger Paul.

Mötet med rektorn och skolans personal gav mycket bra information om hur byn utvecklas och vilka problem som befolkningen brottas med för tillfället. I samtal som dessa kommer också information om säkerhetsläget fram på ett naturligt sätt.

Utdelningen av skolmateriel och samtalet med rektorn filmades av Paul Anderson och innan patrullen lämnade skolan överlämnade patrullchefen en fotboll till rektorn som fick omedelbar användning. En fotbollsmatch med skolbarn och svenska soldater lockar till många skratt i förmiddagssolen.
– Var vi än kommer så frågar barnen om fotbollar. Genom att vi ger en fotboll till rektorn behöver inte barnen bråka om vem som ska bli ägare till de bollar vi delar ut, säger löjtnant Mattias Lundgren från LSS i Uppsala.

Efter en snabb lunch i terrängen stannade patrullen till i nästa by. Ganska omedelbart efter patrullens ankomst till byn bjöds patrullchefen och Paul Andersson in på te hos byäldsten.
– Vi diskuterade bybornas vardag och hur utvecklingen i byn förlöper. Jag tycker att vi fick en bra kontakt och mötet var givande. De välkomnade Paul på ett bra sätt och var mycket intresserade av hans arbete med filmen, säger löjtnant David Bergman från LedR i Enköping.

Efter mötet med byäldsten intervjuade Paul Anderson flera personer i byn.
– Det var en bra dag. Jag fick möjlighet att intervjua både svenska soldater och afghaner. Den svenska styrkans arbete har lite andra förutsättningar eftersom det är lugnare i det här området. Det var givande att se hur militära operationer kan genomföras i en miljö som är förhållandevis stabil och säker, säger Paul.

Paul Andersson har ett förflutet som utrikeskorrespondent vid BBC, redaktör på Tribune och lärare i journalistik på London City University. Filmen om ISAF kommer att ha premiär vid Natos sextioårsjubileum 3-4 april.