Svensk-finsk sisu i Norge

Som en del i det nordiska samarbetet ingår det svenska insatskompaniet i en finsk mekaniserad bataljon under Cold Response. För att få ut mer av samarbetet bytte bataljonsledningen plats på tre svenska och tre finska grupper på fredagsmorgonen.– Ordern om bytet kom som en blixt från klar himmel men alla blev väldigt taggade och vi ser fram emot att få agera helt integrerat med de finska soldaterna, säger Mattias Nyqvist, chef för en av grupperna.

Tre grupper ur det svenska insatskompaniet ur Hemvärnet bytte på fredagen plats och fick agera helt integrerat med de finska soldaterna. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Gruppchefen Mattias Nyqvist blickar framåt mot kommande utmaningar tillsammans med de finska kollegorna.
Gruppchefen Mattias Nyqvist blickar framåt mot kommande utmaningar tillsammans med de finska kollegorna. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Det fanns mycket att prata om för soldaterna inför det kommande uppdraget.
Det fanns mycket att prata om för soldaterna inför det kommande uppdraget. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Kapten Risto Kohonen, chefsinstruktör och kapten Risto Lindeman, kompanichef.
Kapten Risto Kohonen, chefsinstruktör och kapten Risto Lindeman, kompanichef. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Gruppchefen Mattias Nyqvist blickar framåt mot kommande utmaningar tillsammans med de finska kollegorna. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Det fanns mycket att prata om för soldaterna inför det kommande uppdraget. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Kapten Risto Kohonen, chefsinstruktör och kapten Risto Lindeman, kompanichef. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten

Mattias grupp, som är från Västernorrland, placerades i ett finskt kompani från Björneborgs brigad. Kompaniet är utrustat med pansarterrängbilar av typen Sisu, eller Pasi, som de själva kallar fordonen. I Sverige benämns den Pansarterrängbil 203.
– Vi får just nu en ganska grundlig utbildning för att åka i fordonet så det ska nog inte bli några problem. Dessutom har en av våra soldater erfarenhet av Sisun från tidigare utlandsuppdrag, berättar Mattias.
– Det blir egentligen inte så märkvärdigt förutom att vi får prata engelska nu, uppgifterna blir liknande de vi skulle ha haft om vi hade fortsatt som tidigare. Det ska i alla fall bli väldigt spännande att få se hur de jobbar i olika situationer som kan uppstå, fortsätter Mattias.

Uppgiften som svenskarna fick dagen innan var nu en annan, istället för Bardufoss flygplats var det nu ett oljeraffinaderi i Sørreisa som först skulle återtas från extremistgrupper och sedan säkras och bevakas. 

Utbyte på soldatnivå

Den finska kompaniledningen var också mycket positiv till att man skiftade grupper inom bataljonen.
– Det här bytet är bra för alla inblandade, bara att soldaterna måste praktisera det engelska språket ger otroligt mycket. Vi tar också med oss det här till kommande utlandsuppdrag. De nordiska länderna har ju samarbetat länge i olika missionsområden och det är viktigt att vi bygger vidare på det, berättar kapten Risto Kohonen, chefsinstruktör på det finska kompaniet.
– Att vi har personal som har agerat operativt fullt ut på soldatnivå på övningar är en oerhört nyttig erfarenhet att ha med sig i framtiden, avslutar Risto Kohonen.

Länk till bildspel finns i spalten till höger.