Stort intresse för stor övning

Förutom att övning Cold Response nu har inletts på allvar var även onsdagen den 18 mars besöksdag för särskilt inbjudna gäster, så kallad DV-day, Distinguished Visitors Day. Besöksprogrammet inleddes på morgonen då de inbjudna gästerna fick se marina enheter i aktion. Efter lunch fick de tillsammans med media se en stridsförevisning på Setermoens skjutfält.

Ett sjuttiotal inbjudna gäster och närmare 15 medierepresentanter samlades för att bevittna onsdagens stridsförevisning i Setermoen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Norges försvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Norges försvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Ett stridsfordon bogseras bort under stridsförevisningen.
Ett stridsfordon bogseras bort under stridsförevisningen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Chefen för den norska försvarsstaben Jan Finseth och rikshemvärnschefen Roland Ekenberg i samtal med de svenska soldaterna efter förevisningen.
Chefen för den norska försvarsstaben Jan Finseth och rikshemvärnschefen Roland Ekenberg i samtal med de svenska soldaterna efter förevisningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Norges försvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Ett stridsfordon bogseras bort under stridsförevisningen. Foto: Mats Engfors/Försvarsmakten
Chefen för den norska försvarsstaben Jan Finseth och rikshemvärnschefen Roland Ekenberg i samtal med de svenska soldaterna efter förevisningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Stridsförevisningen hade lockat ett femtontal medierepresentanter från flera länder. Bland de närmare 70 inbjudna gästerna fanns bland andra Norges försvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen och generallöjtnant Harald Sunde, chef för Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger och övningsledare för årets Cold Response. Sverige representerades av vår försvarsattaché i Norge, Ingemar Gustafsson, och rikshemvärnschefen, brigadgeneral Roland Ekenberg.

En verktygslåda

Förevisningen fokuserade på samarbetet mellan mark- och flygstridskrafter i ett verklighetstroget scenario.
– Våra militära styrkor är en verktygslåda som används varje dag. För att det ska fungera är det avgörande att öva på det de kan användas till, sa generallöjtnant Harald Sunde.

Man hade valt att kalla förevisningen ”Combined Arms Attack Demonstration” och den visade hur man genomför taktiska operationer med stridsvagnar, stridsfordon och fältarbeten understödda av artilleri och stridsflygplan.

Helt kompani

Sverige deltar i Cold Response som enda land med hemvärnssoldater, ett insatskompani med egen stab, total närmare 200 personer.
– Det här är första gången vi har ett helt kompani ur Hemvärnet med i en internationell övning, sa rikshemvärnschef Ekenberg.
– Nu hoppas jag att våra hemvärnssoldater får en riktigt bra övning och att de får många uppgifter att lösa.
I stridsförevisningen deltog Sverige med en liten styrka, en hemvärnsgrupp på åtta soldater ur Fältjägargruppens organisation.  

Nordiskt samarbete

Efter förevisningen fick inbjudna gäster och media prata med soldater och titta närmare på materiel och fordon. Chefen för den norska försvarsstaben, viceamiral Jan Finseth samtalade med de svenska soldaterna och rikshemvärnschefen.
– Det gläder mig att se svenska hemvärnsoldater i övningen. Det nordiska samarbetet är redan mycket gott och det ska vi bygga vidare på. Med gemensamma övningar, gemensam utveckling och anskaffning av materiel kan vi få ut de mesta möjliga av varje krona, sa en nöjd Jan Finseth efter stridsförevisningen.

Länk till bildspel finns i spalten till höger.