Stort behov av förare

Försvarsmakten har alltid varit i behov av fordonsförare för både lätta och tunga fordon. I ett mer flexibelt försvar måste ännu fler ha denna yrkeskunskap. Just därför genomförs en motorinstruktörsutbildning i Boden.

Fredrik Andersson, F 17, specialistofficer sedan ett år tillbaka dirigerar sin kompis att koppla ett rullflak. Allt för att de ska få rätta känslan för körningen. Foto: STefan Bokvist/Försvarsmakten
”Målet med kursen är att ta fram dugliga motorinstruktörer som i sin tur kommer att bli sakkunniga på kompanierna i teknik, teori och körning”, säger Patrik Sundberg.
”Målet med kursen är att ta fram dugliga motorinstruktörer som i sin tur kommer att bli sakkunniga på kompanierna i teknik, teori och körning”, säger Patrik Sundberg. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
"Det är bra när vi kan utbilda kommande kollegor här inom Garnison Nord", säger Anders Westerlund, I 19, en av flera handledare.
"Det är bra när vi kan utbilda kommande kollegor här inom Garnison Nord", säger Anders Westerlund, I 19, en av flera handledare. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
”Jag har haft tur och komma med på utbildningen fast jag bara arbetat i ett år. De praktiska övningarna är kul men de teoretiska kan vara lite jobbiga ibland, och då tänker jag främst på de författningssamlingar vi ska kunna”, säger Ingemar Wittikko.
”Jag har haft tur och komma med på utbildningen fast jag bara arbetat i ett år. De praktiska övningarna är kul men de teoretiska kan vara lite jobbiga ibland, och då tänker jag främst på de författningssamlingar vi ska kunna”, säger Ingemar Wittikko. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
”Målet med kursen är att ta fram dugliga motorinstruktörer som i sin tur kommer att bli sakkunniga på kompanierna i teknik, teori och körning”, säger Patrik Sundberg. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
"Det är bra när vi kan utbilda kommande kollegor här inom Garnison Nord", säger Anders Westerlund, I 19, en av flera handledare. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
”Jag har haft tur och komma med på utbildningen fast jag bara arbetat i ett år. De praktiska övningarna är kul men de teoretiska kan vara lite jobbiga ibland, och då tänker jag främst på de författningssamlingar vi ska kunna”, säger Ingemar Wittikko. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Platsen är en körplan i närheten av den nybyggda Archerhall där artilleriets nya pjäser ska stå. Man möts av tutande ljud från backande tunga lastbilar. Sexton officerare från Garnison Nord, A 9, I 19 och F 21, övar för att få den riktiga känslan vid körningen. Eller föresten bara 15, en av dem är en specialistofficer från F 17.  Just idag genomför man lastning och lossning av rullflak. En av delkurserna i den 440 timmar långa utbildning i syfte att bli motorinstruktör vid sitt hemmaförband. Instruktören som i sin tur kommer att bli sakkunniga på kompanierna i teknik, teori och körning.

Patrik Sundberg som är utsedd kurschef av Försvarets motorskola säger:
– Det blir viktigare att utbilda fler fordonsförare i framtiden. Det är inte bara de internationella insatserna som kräver det utan en allt flexiblare försvarsmakt kräver fler fordonsförare.
Han tillägger också att de värnpliktiga och soldater som tar militärt förarebevis även har chans att få ta civilt körkort.

Försvarets motorskola ansvarar

Det är Försvarets motorskola som ansvarar för att allting går rätt till och genomför kvalitetskontroller under tiden. Det är med hjälp av officerare från Garnison Nord som utbildningen utförs med målet att utbilda fler officerare som sedan ska kunna utbilda värnpliktiga och soldater. Kravet att få genomföra utbildningen är minst körkort för tungt fordon och någon typ av terrängbil vilket gör att det flesta kursdeltagarna är ganska rutinerade.