Ständig beredskap

Då alla har gått för dagen, tagit semester eller helguppehåll finns det fortfarande en ständig beredskap på Första ubåtsflottiljen. En jourhavande officer finns alltid på plats för att rycka ut om det skulle behövas.

Flaggan hissad på ubåt av Gotlandsklass Foto: Ingebrikt Sjövik
Jourhavande officer kontrollerar torpederna ombord
Jourhavande officer kontrollerar torpederna ombord Foto: John Holmström
Kontroll av ubåtens maskineri
Kontroll av ubåtens maskineri Foto: Ingebrikt Sjövik
Larm kontrolleras och åtgärdas
Larm kontrolleras och åtgärdas Foto: John Holmström
Jourhavande officer kontrollerar torpederna ombord Foto: John Holmström
Kontroll av ubåtens maskineri Foto: Ingebrikt Sjövik
Larm kontrolleras och åtgärdas Foto: John Holmström

 

Den jourhavande officerens huvudsakliga uppgift är att tillse att en hög säkerhet upprätthålls på de svenska ubåtar som befinner sig i hamn. Med avancerade larmsystem har man ständig kontroll på ubåtarnas status, dessutom genomförs daglig och nattlig rondverksamhet ombord.

 

Förutom ubåtarnas säkerhet ansvarar även jourhavande officer i samverkan med Vakthavande stabsofficer (VSO) för beredskapshöjningar vid förbandet. Vid en nationell beredskapshöjning är det dennes skyldighet att kalla in all personal till fartygen och underlätta klargöringen av ubåtarna.  En beredskapshöjning görs om ett militärt hot eller liknande föreligger mot Sverige men det kan även vara en allvarlig olycka eller naturkatastrof.