Specialistofficer först med att skjuta skarp robot

Som första specialistofficer fick sergeant Katarina Randers avfyra och träffa med en skarp robot 57. Under ansenlig anspänning och med stor förväntan från såväl sig själv som sina kurskamrater stegade hon fram till den skarpa roboten för att förbereda sig för skarpskjutning. Tillsammans med specialister från hela landet utbildas hon på Markstridsskolan, MSS, för att bli utbildare på granatgevär, kulspruta, pistol med mera.

Katarina Randers efter att ha skjutit en skarp robot 57. Foto: Foto: Ulf Schröder

Randers hade utmärkt sig under robot 57-kursen och på det sättet kvalificerat sig för detta ögonblick. Allt gick enligt plan.

Chefen för tolfte lätt mekaniserade bataljonen, överstelöjtnant Ulf Schröder, besökte MSS i Kvarn under två dagar för att följa upp elever från Livgardet, både blivande medarbetare och de som är under vidareutbildning.
– Jag är mycket imponerad och förväntansfull över de kompetenser som kommer tillbaka till förbandet senare i vår och nästa år. MSS gör ett fantastiskt bra arbete och har verkligen träffat rätt vad gäller innehåll i utbildningen. Jag får precis det jag behöver såväl till mitt krigsförband som till den vardagliga produktionen, säger Ulf Schröder.

Bataljonschefen var på MSS främst för att fortsätta den dialog som inletts med förbandets specialister. Det finns fortfarande behov av att tydliggöra roller, ansvar och utveckling för den relativt nya personalkategorin, menar Schröder.
– Det är viktigt att vi tillsammans utvecklar det nya systemet för bästa möjliga effekt i våra insatsförband. Våra specialister är de som bäst vet hur det är att vara specialist i dagens försvarsmakt, medan vi äldre kan bidra med erfarenheter från det dagliga arbetet med produktion och insats.

Både Katarina Randers och bataljonschefen var mycket nöjda då de lämnade skjutplatsen. Det finns fortfarande några utmaningar att ta tag i det nya officers- och skolsystemet. Schröder var tillsammans med ledningen för specialistofficersutbildningen och yrkesofficersprogrammet enig om att fortsatt verka för att förberedelserna inför operativ/taktisk, respektive specialistofficer blir bättre.
– Vi är beredda att ta ansvar för att se till att de studerande har de kunskaper som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen på ett bra sätt, avslutar Ulf Schröder.